Emneguide for juss

Lovdata Pro

Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m. De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder.

Pålogging via Feide. 

Rettsdata

Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Inneholder også Kommentarsamling og juridisk litteratur. 
Gratis for studenter med Feide-pålogging.

Databaser/Artikler

Juridisk nettviser