English version of this page

Søketips

Få tips om ulike søketeknikker og søkestrategier for å gjøre bedre søk.

Kombinere søkeord

Følgende video forklarer hvordan operatorene AND og OR fungerer (på engelsk)

Avansert søk i Oria

Informasjon om hvordan søke i bibliotekets søkeverktøy Oria

Litteratursøk

Lær mer om hvordan finne forskningslitteratur til oppgaven

Søk i PsycInfo

Lær deg å søke etter vitenskapelige artikler i databasen PsycInfo

Å gjøre et systematisk litteratursøk

Du bør planlegge søkene dine og dokumenter hva du gjør underveis.

Denne videoen gir tips til hvordan gå fram for å søke på en mer systematisk måte.