Kurs- og veiledningstilbud

Biblioteket tilbyr høsten 2022 en digital åpen kursrekke for alle studenter. 

Biblioteket tilbyr flere ulike digitale kurs. Har du behov for individuell veiledning i litteratursøk kan du bestille tid hos en av våre bibliotekarer.

Kurs vi tilbyr

For emneansvarlige: bestill et kurs

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i blant annet kilder og kildebruk, litteratursøk og referanseteknikk. Kursinnholdet tilpasses studieprogram.

Kurs i litteratursøk.

Kursene vil kunne tilpasses til studiet og ønsker fra faglærer: 

 • Ofte vil det bli gitt en innføring det første året. Her vises hvordan man søker i bibliotekets søkemotor (Oria) og Google Scholar.

I videre søkekurs går man mer inn i faglige databaser og dypdukker ned i vitenskapelige publikasjoner. 

Bestilling av bibliotekkurs (for undervisere)

Kurs i kilder og kildebruk

Høgskolebiblioteket holder kurset "Kilder og kildebruk". Det består av delkursene; Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk.

Video av kurset

Planlagte kursdatoer høsten 2022:

 • 6. september, Kl. 12.00-14.00
 • 15. september, Kl. 15.00-17.00
 • 22. september, Kl. 09.00-11.00
 • 4. oktober,  Kl. 12.00-14.00
 • 18. oktober, Kl. 15.00-17.00  

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Kildeoppsummering - kurs i referansebruk

I perioder med oppgaveskriving settes det opp kurs i Kildeoppsummering.

Kurset er ment som en liten oppfriskning av kildebruk og referanseteknikk. Vi regner med at de fleste kan litt fra før, men det er også mulig å delta hvis du ikke har vært på kurs før.

Vi setter av tid til spørsmål og diskusjon.

Planlagte kursdatoer våren 2022:

 • 26. april, Kl. 15.00-16.00
 • 5. mai, Kl. 12.00-13.00
 • 16. mai, Kl. 12.00-13.00

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Zotero kurs

Zotero er et gratis program for lagring, organisering og bruk av referanser til akademiske tekster. 

Hvert semester holder høgskolebiblioteket introduksjonskurs i Zotero via Zoom.

Planlagte kursdatoer høsten 2022:

 • 7. september, Kl. 10.00-11.00
 • 6. oktober, Kl. 13.00-14.00
 • 2. november, Kl. 10.00-11.00
 • 1. desember, Kl. 13.00-14.00

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Kurs i akademisk skriving

Hvert semester holder høgskolebiblioteket basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte.

Skal du i gang med skriving, er usikker på hvordan du skal tolke oppgaver, ikke helt vet hvordan du skal argumentere godt nok, eller rett og slett bare vil ha noen gode skrivetips?

Kurset går ikke inn på referanseteknikk eller bruk av referansestiler.

Planlagte kursdatoer høsten 2022:

 • 8. september, Kl. 15.00-17.00
 • 4. oktober,  Kl. 12.00-14.00
 • 27. oktober,  Kl. 09-11.00
 • 15. november,  Kl. 15.00-17.00

Se bibliotekets kalender for mer informasjon og påmelding.

Veiledningstilbud

Bestill en bibliotekar

Studenter og ansatte ved HINN kan avtale tid med en bibliotekar som setter av tid til å gi veiledning i informasjonssøk.

Avtal veiledning med en bibliotekar

Bestill systematiske litteratursøk (for ansatte)

Bibliotekarer fra høgskolebiblioteket gjennomfører systematiske litteratursøk for ditt forskningsprosjekt.

Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk i forskningsprosjekter er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Høgskolebiblioteket tilbyr systematiske søk/søkeveiledning til ansatte. Som del av arbeidet med prosjektsøknader, rapporter eller artikkelskriving kan det hende du trenger et systematisk søk for kartlegging av kunnskapsstatus.

Bestill litteratursøk

Videoveiledninger

Biblioteket har laget veiledninger om Oria, søking, referanseteknikk, Zotero med mer.