Helserettkonferansen 2022

Konferansen, som har overskriften, styring, smittevern og ansvar i helsetjenesten, inneholder dagsaktuelle og kontroversielle temaer som organisering og samhandling, smittervern og juss, personvern og personopplysningsvern samt frivillighet og tvang i helseretten.

Helserettskonferansen 2022 Logo

 

På konferansen vil du få møte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, tidligere helseminister Werner Christie, førsteamanuensis Anne Kjersti Befring og flere andre ledende stemmer innenfor helseretten i Norge.

Det blir foredrag og debatt med fokus på følgende spørsmål:

  • Hvordan var vi forberedt på en pandemi?
  • Hvilken betydning har kapasiteten i helsetjenesten ved et utbrudd?
  • Hva kan og skal arbeidsgivere gjøre?
  • Hvordan sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp og samtidig sikre personopplysningsvernet?
  • Hvor går grensen mellom frivillighet og tvang i helseretten

Mer om konferansen

Kontaktinformasjon

Bilde av Per-Ambjørn Eriksson
Prosjektleder
E-post
per.eriksson@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 52

Publisert 21. mars 2022 11:05 - Sist endret 11. mai 2022 15:05