Helserettkonferansen 2022

Helserettkonferansen setter fokus på aktuelle temaer på fagfeltet og arrangeres årlig på Lillehammer.

Helserettskonferansen 2022 Logo

Helserettkonferansen 2022 finner sted på Lillehammer 26. - 27. september 2022.

På konferansen vil du få møte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, tidligere helseminister Werner Christie, førsteamanuensis Anne Kjersti Befring og flere andre ledende stemmer innenfor helseretten i Norge.

Det blir foredrag og debatt med fokus på følgende spørsmål:

  • Hvordan var vi forberedt på en pandemi?
  • Hvilken betydning har kapasiteten i helsetjenesten ved et utbrudd?
  • Hva kan og skal arbeidsgivere gjøre?
  • Hvordan sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp og samtidig sikre personopplysningsvernet?
  • Hvor går grensen mellom frivillighet og tvang i helseretten