Universitetssøknad fullføres tidlig neste år

Høgskolen i Innlandet ser ut til å måtte vente til over årsskiftet med å sende ny søknad om status som universitet. 

– Dette henger sammen med gjennomstrømning på doktorgradsutdanningene våre. Her er det eksakte krav for hvor mange kandidater som må disputere i løpet av en treårsperiode, og vi sender ikke søknaden før kravene er innfridd, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.  

– Vi venter å nå et tilstrekkelig antall doktorgradskandidater tidlig i 2022 og avventer til da å sende søknaden, sier han.

Arbeidet med den fornyede universitetssøknaden er ellers i rute.

Publisert 5. okt. 2021 18:52 - Sist endret 5. okt. 2021 18:52