Svenkerud tilbys rektorjobben ved HINN

Peer Jacob Svenkerud blir ny rektor ved Høgskolen i Innlandet.

– Svenkerud har solid faglig bakgrunn, betydelig ledererfaring og kjenner høgskolen svært godt. Jeg er sikker på at han kan bidra godt til den videre utviklingen av høgskolen, og til at vi kan nå målet om å bli Universitetet i Innlandet, sier styreleder Maren Kyllingstad.

Lang ledererfaring

Peer Jacob Svenkerud er i dag dekan ved Handelshøgskolen Innlandet som er et av høgskolens fakulteter. 

Tidligere har han vært dekan ved Høgskolen i Hedmark, og har hatt lederstillinger i Telenor, Norsk Tipping og flere andre selskaper.

– Flertallet i styret konkluderte med at Svenkerud er den beste kandidaten til stillingen. Han har solid erfaring som dekan ved høyskolen, kombinert med ledererfaring fra privat næringsliv, sier Maren Kyllingstad.

– Med en doktorgrad i organisasjonskommunikasjon vil han bidra til å synliggjøre høgskolen og være en samlende rektor for hele institusjonen, fortsetter hun.

Stort ansvar 

Den nye rektoren vil ha det daglige ansvaret for høgskolens drift og utvikling. 

Det innebærer ansvar for nær 1 200 ansatte, 16 000 studenter og et årlig budsjett på vel 1,3 milliarder kroner. 

Det meldte seg sju søkere til stillingen, men en av disse trakk søknaden.

Kontakt:

Styreleder Maren Kyllingstad, tlf. 959 81 360.

Publisert 21. jan. 2021 14:12 - Sist endret 21. des. 2021 16:55