Øker kontakten med næringslivet

Innovasjon er et viktig satsningsområde ved Blæstad. Det gjøres blant annet gjennom innovasjonskvelder med gjester fra næringslivet. 

Studenter som undersøker forholdene på et jorde.

Innovasjonskvelder er et relativt nytt konsept ved studiested Blæstad. Foto : HINN. 

- Vi i Yara ser på dette som et verdifullt konsept både for oss og Høgskolen i Innlandet. Det er viktig å skape arenaer der næringslivet får vise seg fram for framtidens arbeidstakere og presentere sine produkter og tjenester, sier Key Account Manager i Yara, Håvard Bjørgen.

Yara er et norsk gjødsel- og kjemikalieselskap som blant annet er verdensledende innen mineralgjødsel, og Bjørgen er en av de eksterne aktørene som bidro under innovasjonskvelden på Blæstad 13. oktober. Yara har salg i over 120 land og cirka 16.000 ansatte.

- Håpet mitt er at både studenter og ansatte ved Blæstad fikk innblikk i Yara som virksomhet, og hvor avgjørende mineralgjødsel spesielt er for matproduksjonen. Hvordan mineralgjødsel virker og hvordan bonden kan utnytte dette best mulig er noe jeg kom innom, sier Bjørgen.

En del av innovasjonsprosjektet

Konseptet med innovasjonskvelder har sitt utspring i det overordnede innovasjonsprosjektet ved studiested Blæstad. Førsteamanuensis og leder for innovasjonsprosjektet, Lars Erik Ruud, sier målet er å få til et tettere samarbeid mellom næringslivet og fagmiljøet på Blæstad.

- Vi håper og tror denne satsningen kan føre til økt innovasjon, mer forskning og utviklingsarbeid, og resultere i flere hovedoppgaver skrevet med utgangspunkt i problemstillinger fra næringslivet, sier Ruud.

Vil knytte seg til studentene

- Vi i Yara bruker mye ressurser på å rekruttere nye ansatte. Slike innovasjonskvelder gir oss muligheten til å markedsføre oss selv, bygge nettverk og forhåpentligvis tiltrekke oss de aller flinkeste studentene, sier Bjørgen.

Den første innovasjonskvelden ble arrangert 15. september og samlet rundt 50 nysgjerrige studenter og ansatte som fikk servert ny fagkunnskap blandet med sosial mingling og næringslivsinvolvering. Herde industrier var invitert, og viste blant annet frem et helt nytt fjøskonsept.

Herde Industrier med foredrag på studiested Blæstad.
Herde Industrier var invitert til høstens første innovasjonskveld.

- Målgruppen er først og fremst studenter og ansatte ved Institutt for jordbruksfag på Blæstad. Innovasjonskveldene skal være en faglig og sosial arena for utveksling av fag og ideer tilknyttet temaet bærekraftig jordbruk i vid forstand. Så skal hver innovasjonskveld bestå av et faglig innlegg med stor nyhetsverdi, sier Ruud.

Gode tilbakemeldinger fra studenter og ansatte

Han forteller at den første innovasjonskvelden ble godt mottatt blant både studenter og ansatte, og at han har fått tilbakemeldinger på at det var faglig lærerikt.

- Vi håper at innovasjonskveldene kan brukes til å knytte kontakter. Kanskje kan det ende i et oppdrag relatert til forskning eller en fremtidig jobbmulighet for studentene? Gjennom å knytte kontakter med næringslivet vil studentene ha større kjennskap til ulike organisasjoner og utviklingen i bransjen, mener Ruud.

Han tror også innovasjonskveldene kan føre til at studenter i større grad enn nå kan skrive bacheloroppgaver med utgangspunkt i problemstillinger som næringslivsaktører finner interessante.

- På generelt nivå tror jeg norske utdanningsinstitusjoner og landbruksskoler kan bli enda flinkere til å invitere gjesteforelesere fra næringslivet og ha slike type arrangement. Men innovasjonskvelder som konsept er et steg i riktig retning, og i tiden som kommer vil forhåpentligvis enda flere studenter kunne gjennomføre studentoppgaver i samarbeid med ulike bedrifter, avslutter Bjørgen.

- Dette kan igjen gi studentene en fot innenfor døra med tanke på fremtidig jobb. Vi har også fått godkjent et praksisemne som gjør at sisteårsstudenter kan få relevant praksis, samtidig som bedriftene ved hjelp av studentene kan få løst noen arbeidsoppgaver de måtte ha, sier Ruud.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 26. okt. 2021 13:41 - Sist endret 27. okt. 2021 12:40