Besøk av Namibias visepresident

Høgskolen i Innlandet har i flere tiår hatt samarbeid med Namibia, og fikk torsdag besøk av visepresident, Dr. Nangolo Mbumba.

Namibias visepresident Nangolo Mbumba besøkte HINN 19. mai 2022 og ble møtt av prorektor samfunnskontakt Ine Wigernæs på høgskolens studiested i Elverum. 

Namibias visepresident Nangolo Mbumba besøkte HINN 19. mai 2022 og ble møtt av prorektor samfunnskontakt Ine Wigernæs på høgskolens studiested i Elverum. 

Foto: Sverre Galgum/HINN

– Båndene våre til Namibia er sterke. Det startet i Elverum der Namibiaforeningen oppsto, men flere av utdanningene våre har fortsatt et aktivt samarbeid med det afrikanske landet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Stor delegasjon

Det var en delegasjon på 22 personer som torsdag benket seg ved høgskolens studiested på Elverum for dialog mellom samarbeidspartnerne.

I tillegg til visepresidenten deltok minister for landbruk, vann og jordreform, Calle Schlettwein. Også de namibiske departementene for høyere utdanning, finans og industrialisering og handel var representert, sammen med kunnskapsdepartementet i Oshikoto regionen.

University of Namibia (UNAM), Namibia University of Science and Technology (NUST) og namibisk næringsliv hadde også plass i delegasjonen.

Delegasjonen startet Norgesbesøket i Oslo og Stavanger, før to dager i Elverum.

– Når en visepresident leder en stor delegasjon, viser det at samarbeidet som er etablert er viktig for Namibia. Fra høgskolens side er vi innstilt på å videreføre og styrke samarbeidet som er meningsfullt for begge parter, sier Svenkerud.

Bredt samarbeid

Det var en konfirmasjonsaksjon i Elverum, der kampen mot apartheid i Namibia sto sentralt, som markerte starten på samarbeidet. Som et resultat ble Namibiaforeningen etablert i 1980. Samarbeidsprosjektene har endret form gjennom årene, men pågår fortsatt.

Vsepresident Nangolo Mbumba på talerstolen i Elverum. (Foto: Sverre Galgum)
Vsepresident Nangolo Mbumba på talerstolen i Elverum. (Foto: Sverre Galgum)

Høgskolen i Innlandet sender hvert år rundt 30 studenter fra lærer-, førskolelærer- og sykepleieutdanningen til Namibia for tre måneder lange praksisopphold. I alt har flere hundre studenter deltatt siden de første lærerstudentene dro på 1990-tallet.

– Koronapandemien førte til stans i praksisopphold for høgskolens studenter, men prosjektet tas opp igjen nå. De første studentene sendes trolig til Namibia våren 2023, sier Peer Jacob Svenkerud.

Semesteravgift til Namibia

Det samarbeides om kompetanseutvikling, blant annet gjennom eksternfinansierte prosjekter i høgskolens regi.

Mange ansatte – fra begge land – har gjennom årene besøkt hverandre gjennom et samarbeid mellom høgskolen og University of Namibia.

Det planlegges også et nytt folkehelseprosjekt som skal bidra til å bedre folkehelsen i den fattigste delen av den namibiske hovedstaden.

– Alle høgskolens studenter blir hvert år invitert til å gi et bidrag til Namibiaforeningens prosjekter gjennom studentenes semesteravgift. Denne tradisjonen har vart lenge og viser at samarbeidet med Namibia er sentralt, sier Peer Jacob Svenkerud.

Etter et mer enn tre timer langt møte ved Høgskolen i Innlandet, dro den namibiske delegasjonen på omvisning ved Glomdalsmuseet og møte med Namibiaforeningen. Programmet avsluttes med en middag med inviterte gjester torsdag kveld.

Kontaktinformasjon

Bilde av Ine Wigernæs
Prorektor Samfunnskontakt
E-post
ine.wigernas@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 52

Emneord: Namibia, internasjonalisering, utveksling Av Tore Høyland
Publisert 19. mai 2022 13:26 - Sist endret 19. mai 2022 13:36