Jobber sammen for regionalt industrinettverk

Høgskolen i Innlandet blir med i et ferskt og ambisiøst industriprosjekt i Innlandet.

Mennesker samlet til møte om et fremtidig industrinettverk.

Fra venstre: Regine Behrens Dyreng (Klosser Innovasjon), Per Olav Løken (Jømna Brug), Kim Helander (Østlandske Lettmetall), Rune Midtun (Høgskolen i Innlandet), Jens Erik Dobloug (Orkla), Ida Dyreng (Elverum Vekst), Arild Lande (Våler kommune), Espen Svenneby (Forestia), Kenneth Langsethagen (SB Skog), Odd Erling Lange (Elverum Vekst), Gunnar Aakrann Eek (Glommen-Mjøsen Skog), Per Søberg  (Høgskolen i Innlandet) og Lars Sjøløkken (Åmot kommune).
Foran: Per Kveseth (Nortømmer), Christopher Rolsdorph (Nortømmer),

Elverum Vekst og Klosser Innovasjon inviterte den 23. september regionens ledende industribedrifter til å diskutere behovet og innholdet i et slikt nettverk. Høgskolen i Innlandet deltok også på dette innledende møtet. Konklusjonen er at interessen er stor ute blant bedriftene i Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil og Våler, slik at nettverket nå blir etablert.

– Regionen vår er preget av offentlige arbeidsplasser, der Sykehuset Innlandet, Forsvaret og HINN er viktige drivere. Men det er også viktig med vekst i privat sektor, og her kan HINN bidra gjennom deltagelse i dette industrinettverket, sier prosjektleder Regine Behrens Dyreng i Klosser Innovasjon.

Klosser Innovasjon har fått  mandat fra Innlandet Fylkeskommune i å opprette et industrinettverk – inspirert av industrinettverket 7Sterke i Kongsvinger-området.

Skal skape synergier

– Dette handler i stor grad om deling av kompetanse, og her har flere bedrifter en del å gå på. Mange av bedriftene i regionen har felles behov og utfordringer. Et slikt nettverk kan bidra til felles løsninger som kommer alle til gode, sier Rune Midtun ved Høgskolen i Innlandet. Han har som tidligere leder av blant annet Østlandske Lettmetall AS sett behovet fra industrien sin side og vært en av initiativtakerne til prosjektet.

Hva kan så HINN få ut av, men ikke minst bidra inn med i et slikt nettverk?

– Klynger som dette skaper synergier, og vekst innen industrien kan gi nye muligheter for studentene slik at de i enda større grad enn nå blir værende i regionen etter fullførte studier. I tillegg er HINN en utdanningsinstitusjon som sitter på mye kompetanse. Det kan resultere i bacheloroppgaver og masteroppgaver i samarbeid med industribedrifter, og forhåpentligvis også prosjekter helt opp på doktorgradsnivå, sier Behrens Dyreng.

Mennesker som sitter i ring og diskuterer.
Fra venstre: Christopher Rolsdorph (Nortømmer), Ole Peter Tangnæs (Vyrk) Odd Erling Lange (Elverum Vekst), Arild Lande (Våler kommune), Per Kveseth (Nortømmer)

Gunstig for studentene

– Studentene våre ønsker praksisnær undervisning og større involvering fra næringslivet i studiene sine, noe dette åpner døren for, sier Midtun.

Spesielt Handelshøgskolen Innlandet på studiested Rena vil bli en viktig aktør i nettverket. Instituttleder ved Institutt for økonomifag, Per Søberg, mener rundt 150 fagpersoner på fakultetet har interessant kompetanse for nettverket.

– I bunnen ligger kunnskap om økonomi, organisasjon og administrasjon, jus og psykologi. Vi har også fagmiljøer med spesialkompetanse for eksempel innenfor metodikk for bærekraftsrapportering. Her forsker vi, og blir forespurt av næringslivet om å delta på erfaringsutveksling innen blant annet treindustrien. Dette er ett eksempel på hva HINN kan bringe inn i nettverket, sier Søberg.

Aktørene har store forventninger

Åtte bedrifter i regionen var med på møtet, i tillegg til seks andre som har meldt sin interesse for å delta i nettverket. Blant dem er Nortømmer. IT-sjef i Nortømmer, Christopher Rolsdorph har på sikt store forventinger til nettverket.

– Utveksling av erfaringer, rundt alt fra vekst til rekruttering, synlighet til miljørammefaktorer, utvikling av organisasjonskultur og endring/omstilling i selskaper. Her har vi mye å lære av hverandre. Vi i Nortømmer har også hatt en enorm organisk vekst på kort tid med egne midler og ressurser, og er villig til å dele erfaringer knyttet til dette med tanke på blant annet rekruttering, sier Rolsdorph.

Økt konkurransekraft det viktigste målet

Økt konkurransekraft, vekst for bedriftene og flere arbeidsplasser i regionen er blant målene for nettverket. En felles utfordring er å få familier til å flytte til Elverumregionen. Ofte har en bedrift kun 1 utlyst stilling, men kan ikke tilby jobb til ektefelle eller ektemann. Et slikt industrinettverk kan være med på å løse denne utfordringen ved at nettverket kan synliggjøre at det finnes flere relevante stillinger, og at man i nettverk kan ta del i et større fagmiljø selv om man på selve arbeidsplassen jobber på et spesialisert felt.

– I Elverumregionen har vi kort vei til utmarka, men også til sentrale byer i Norge. Det er mange muligheter om man er bosatt eller lokalisert i Elverum. Et viktig poeng er at et slikt nettverk kan sørge for at vi i større grad kan være en enhetlig og synlig røst mot politikerne med tanke på for eksempel fremtidig utvikling av infrastruktur og rammebetingelser for regionen generelt, sier Rolsdorph.

– Dette handler om rekruttering, sammenfallende behov og økt kompetanse i alle ledd, sier Midtun.

På kort sikt ønsker man å skape en delingskultur for kompetanse og synliggjøre regionens fortrinn som industriarbeidsmarked.

– I bunn må vi ha en god plattform og tillit til hverandre. Vi skal starte med kvalitet, og samtidig er det viktig at aktørene i nettverket innledningsvis er innstilt på å gi mer enn man får, På sikt skal dette bli et fellesprosjekt som alle skal ha stor nytte av. Alle bedriftene i nettverket har en felles interesse i å styrke regionen og hverandre, sier Behrens Dyreng.

Så hva er neste steg for industrinettverket? I tillegg til å se regionalt ut mot for eksempel spennende bedrifter i Trysil og Braskereidfoss er man opptatt av å forankre prosjektet med nødvendig finansiering. Bedriftene må betale for medlemskap, i tillegg til at det jobbes med å skaffe midler fra Regionrådet for Sør-Østerdal.

– Det er viktig for nettverket at det vises politisk vilje i form av finansiering, da det gir oss ytterligere tyngde. Neste steg er et fysisk etableringsmøte der vi skal danne et interim-styre, avslutter Behrens Dyreng.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 28. okt. 2021 09:22 - Sist endret 29. okt. 2021 10:00