Husk å svare på SHoT-undersøkelsen

Fra og med 8. februar har du mulighet til å svare på hvordan du som student har hatt det under pandemien det siste året.

Rosa plakat med tekst.

SHoT-undersøkelsen gir deg muligheten til å svare på spørsmål knyttet til studenttilværelsen. 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse sendes i år ut for fjerde gang, sist i 2018. I 2021 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse, men årets undersøkelse er mer omfattende da den i større grad kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres av Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen blir gjennomført fra 8. februar til 13. mars 2022.  Målet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og studentlivet generelt for deg som student. Bolig og økonomi, forhold på studiestedet, studieferdigheter, trivsel og livskvalitet og psykisk og fysisk helse er blant temaene i undersøkelsen. Den tar også opp flere temaer knyttet til koronapandemien, blant annet digital undervisning.   Målgruppen er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert.

Her kan du svare på undersøkelsen. 

Blå plakat med tekst.
Fra og med 8. februar har du muligheten til å svare på studentenes else- og trivselsundersøkelse. 

Prorektor utdanning Stine Grønvold oppfordrer våre studenter til å svare, da HINN bruker resultatene fra undersøkelsen i sitt arbeid for å gjøre læringsmiljøet enda bedre.

– Vi er opptatt av at studentene våre trives både faglig og sosialt, og denne undersøkelsen er en viktig kilde til informasjon for oss om hvordan studentene har hatt det den siste tiden. Vi vet at det har vært utfordrende tider for både våre studenter og ansatte, og resultatene fra denne undersøkelsen gir oss anledning til å vurdere om det er noe vi kan gjøre, sier Grønvold.

Data fra denne undersøkelsen vil gi både samskipnader og utdanningsinstitusjoner over hele Norge et bedre grunnlag for å innføre målrettede tiltak som forhåpentligvis kan gjøre studenttilværelsen enda bedre i årene som kommer.

– Det er mye som påvirker helsen og livskvaliteten til studentene. Ditt svar vil bidra til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helsen og livskvaliteten til studenter på individuelt og overordnet nivå, sier Grønvold.  

Les mer om undersøkelsen her.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 9. feb. 2022 08:38 - Sist endret 10. feb. 2022 09:23