HINN inngår samarbeid med Heimevernet

Rektor Peer Jacob Svenkerud signerte i dag en intensjonsavtale med Heimevernet (HV).

To personer som underskriver dokumenter på et bord.

Rektor ved HINN, Per Jacob Svenkerud, signerte i dag en intensjonsavtale med sjef i Heimevernet, Elisabeth Michelsen.  

Intensjonsavtalen tar utgangspunkt i at begge parter ser et potensial i økt samhandling. Tanken er at HINN med faglig innhold, undervisningsmetoder og teknologi har kompetanse som vil være verdifull for HV med tanke på kompetanseheving.

- En naturlig samarbeidspartner for HINN

- Heimevernet er en viktig aktør i Innlandet som er en naturlig samarbeidspartner for oss. Vi har, og ønsker å utvikle, flere studier med relevans for Forsvaret slik at vi i fremtiden blir en enda mer attraktiv utdanningsinstitusjon for HVs personell, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Heimevernet er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. At Opplandske heimevernsdistrikt 05 og Heimevernsstaben holder til i Terningmoen leir, bare et steinkast fra HINNs studiested i Elverum på Terningen Arena, er en fordel for samarbeidet.

- HINN og HV er så godt som samlokalisert i Elverum og på Rena, og det er en av grunnene til at det er interessant å se hva vi kan få ut av samarbeidet. Høgskolen har flere utdanningspakker som kan være nyttige for oss, spesielt innenfor kriseledelse og krisehåndtering, sier sjef i Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen.

Sammen med Svenkerud og dekan ved Handelshøgskolen Innlandet (HHS) Marit Roland deltok HV-sjefen på signeringen av intensjonsavtalen ved Terningmoen leir 10. september.

Mennesker som poserer i en trapp i Terningen Arena.
13. april inviterte HINN til et dialog møte med Heimevernet. Deltagere fra HINN : Peer Jacob Svenkerud, Marit Roland, Mette Villand, Ove Osgjelten, Mette Løhren, Bjørn Tallak Bakken og Henriette Melsom. Fra Heimevernet: Elisabeth G. Michelsen, Gjert Grave, Per Olav Vaagland, Espen Sivertsen og Olav Bjaaland. 

En verdifull avtale

Intensjonsavtalen vil ha verdi for begge parter og gjøre institusjonene bedre rustet for fremtiden, sier Michelsen.  

- Dette er forhåpentligvis starten på et fruktbart samarbeid. Vi vil blant annet jobbe med å identifisere muligheter for bruk av virtuelle verktøy under årlig trening og øving. 99 prosent av personellet tilknyttet HV blir kalt inn til øvelser som reservister. En mulighet kan være at disse tar et fjernstudium som et forkurs i forberedelsene.

I tillegg beskriver Michelsen HINN ledertrener som interessant. Dette er en simulator som kan tjene som et godt verktøy for trening av for eksempel fylkesberedskapsråd og oppdragsløsning innen totalforsvaret.

Startskudd for et dypere samarbeid

Intensjonsavtalen åpner for tidsbegrensede samarbeidsavtaler knyttet til konkrete prosjekter. Det inkluderer også samarbeidsmøter for å følge opp arbeidet.

Forskningsrådgiver Henriette Melsom, som er prosjektansvarlig for Østerdal sivil-militært kompetansesamarbeid ved HINN, var også til stede under signeringen. Initiativet til samarbeidet kom gjennom nettopp dette sivil-militære kompetansearbeidet som har sitt utspring ved HHS, og er et samarbeidsprosjekt gjennom mange år med Elverum kommune og Åmot kommune.

- HV har et stort fotavtrykk i Innlandet og HINN har som intensjon å utvikle studier med relevans for Forsvaret. Vi skal være en aktuell og fremtidsrettet utdanningsinstitusjon, også for HVs personell. Denne avtalen blir en viktig del i dette arbeidet, sier Melsom.

Intensjonsavtalen omfatter studier som ligger under Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

- Det er først og fremst fagområdene ved fakultetene som skaper grunnlag for intensjonen om samarbeid. Etter et møte mellom oss og HV 13. april, ble det enighet om å utarbeide en intensjonsavtale for videre samarbeid. Visjonen vår er «sterkere sammen», og det ønsker vi å bli med avtaler som denne med HV, sier Svenkerud.  

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 10. sep. 2021 15:57 - Sist endret 13. sep. 2021 08:25