– Målet er å jobbe med idrett på skolen

37 år gammel innså Sanna Tidstrand at det var lærer hun ønsket å bli. Nå er hun del av det første kullet på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Portrettfoto Sanna Tidstrand.

Sanna Tidstrand startet med studier ved HINN høsten 2022. Foto: HINN. 

– Jeg fikk virkelig opp øynene for læreryrket da jeg begynte å jobbe ved Trysil videregående skole som ufaglært. Jeg kjente at dette føltes rett, men at jeg hadde behov for en utdannelse i bunn for å gjøre en så god jobb som mulig, samt få fast ansettelse, sier Tidstrand.

Studerer i voksen alder

37-åringen er opprinnelig fra Sverige, og var i ungdommen en svært talentfull alpinist. Hun gikk på skigymnas til hun var 20 år, reiste mye og studier var ikke høyt prioritert. Skader gjorde at hun etter hvert la opp, men litt senere har hun gjort seg bemerket innen skicross og speed-skiing. Kjærligheten til alpint fikk henne med tiden interessert i læreryrket, og da spesielt praktiske fag.

Sanna som løfter en pokal.
Sanna kan se tilbake på flere pokaler fra sin aktive karriere. Foto : Torgny Tidstrand.  

– Jeg har ikke tatt høyere utdanning tidligere, og måtte ta historie for å få generell studiekompetanse i Norge, men det var absolutt verdt det. Nå har jeg vært student ved Høgskolen i Innlandet i drøyt tre måneder, og det har vært en strukturert, variert og god start. Jeg er 37 år, har barn og fem år er lang tid, men dette er jeg fast bestemt på at er det riktige for meg, sier Tidstrand.

Sanna Tidstrand som alpinutøver.
Sanna har tidligere vært aktiv i en rekke idretter. Foto:Torgny Tidstrand.  

Nytt studium høsten 2022

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag er en helt ny utdanning ved studiested Elverum. Tidstrand er del av det første kullet som startet høsten 2022. Studiet erstatter bachelor-faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, noe som innebærer at studiet nå er en femårig lærerutdanning med masterfag kroppsøving og idrettsfag,.

– HINN har lange og gode tradisjoner for lærerutdanninger, med svært ordnede forhold. Jeg har fått et meget godt førsteinntrykk, og gleder meg til fortsettelsen, sier Tidstrand.

Hun flyttet til Trysil tilbake i 2016. Nå har hun samboer, to barn, og har de siste to årene jobbet ved Trysil videregående skole. Hun søkte og vurderte også å studere bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen ved HINN, men falt ned på at det var lærer hun ønsket å jobbe som i fremtiden.

– Målet og drømmen er å fullføre studiet og jobbe med idrett på skolen. Det er det jeg virkelig brenner for. Idrett har alltid vært en stor del av mitt liv, noe jeg ønsker at det skal være også i fremtiden. Kroppsøving er et svært viktig fag og et viktig helsetiltak der det trengs dyktige lærere, noe jeg håper å være for elevene mine, sier Tidstrand.

Sanna som studerer en bok på biblioteket.
Sanna pendler fra Trysil til Elverum for å studere. Foto : HINN. 

I tillegg til at studiet kvalifiserer Tidstrand og medstudentene til å undervise i kroppsøving på barne- og ungdomstrinn og i både kroppsøving og idrettsfag på videregående skole, så får de lærerkompetanse i et til to andre undervisningsfag eller fordypning i programfaget idrettsfag.

– Trolig kommer jeg til å velge et språkfag, enten engelsk eller tysk. Det vil også være behov for gode språklærere i fremtiden, sier Tidstrand.

Sanna Tidstrand med en figur.
Etter fullførte studier ønsker Sanna å jobbe med idrett i skolen. Foto : HINN. 

Praksis tidlig i studieløpet

Nå er hun i praksis hos Elverum ungdomsskole, der hun samme med tre medstudenter i første omgang observerer andre kroppsøvingslærere og får blikket for hva de skal gjøre i fremtiden. Totalt inkluderer studiet 130 dager med veiledet og vurdert praksis.

– At vi har praksis så tidlig i studieløpet synes jeg er veldig positivt og en styrke med studiet. Jeg er trygg på at jeg og mine medstudenter vil være meget godt rustet til å jobbe med barn og unge innen kroppsøving og idrettsfag i skolen etter fullførte studier, avslutter Tidstrand.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 16. nov. 2022 11:19 - Sist endret 22. nov. 2022 08:49