Vikarjobb fikk Helena til å velge lærerstudier

22-åringen testet læreryrket som vikar. Det overbeviste henne om at grunnskolelærer var riktig utdanningsvalg.

Portrettfoto Helena.

Helena studerer for å bli grunnskolelærer på studiested Hamar. Foto : Privat. 

Helena Elise Røkholt studerer grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 ved studiested Hamar. 22-åringen fra Skedsmokorset er snart ferdig med sitt tredje år på studiet, og er svært fornøyd med studievalget sitt.

Valget om å bli lærer ble tatt da hun i 2019 arbeidet et år som vikar på en skole hjemme. Dette året fikk hun prøve seg på ulike arbeidsoppgaver med mye ansvar, og hun opplevde arbeidet som svært givende. Hun arbeidet både med klasser og enkeltelever, og trivdes så godt med jobben at hun nesten glemte hun fikk betalt for å gjøre den. Helena valgte 5-10 som studieretning siden det er denne elevgruppen hun synes er den mest spennende å arbeide med.

– Jeg valgte 5-10 fordi det er så mye som skjer i livet til ungdommer fra spesielt 8.-10.trinn. Ting som for oss kan virke små kan for dem bety langt mer, og det er så mye viktig som skjer disse årene med tanke på faglig og sosial utvikling. Jeg synes det virker utrolig spennende å få være med på den utviklingen og bidra så godt jeg kan, sier Helena.

Grunnskolelærer for trinn 5-10 består av både forelesninger, praksis og selvstudium. For Helena har tiden i praksis uten tvil vært den mest verdifulle. Hun forteller at det er i praksis man virkelig lærer hva det innebærer å jobbe i skolen. Gjennom studieløpet blir det lagt opp til mer og mer selvstudium, men ettersom praksisperiodene er svært lærerike og forelesningene på høgskolen er gode, kunne Helena gjerne ønsket seg enda mer tid på skolen. Som undervisningsfag har hun valgt engelsk og samfunnsfag, i tillegg til at hun tok spansk høsten 2021 i Valencia.

Vellykket utveksling i Spania

Femte semester har studentene på grunnskolelærerutdanningen mulighet til å reise på utveksling. Høgskolen har en rekke samarbeidsinstitusjoner over hele verden, og Helena benyttet muligheten til å dra på utveksling til Valencia i Spania.

Selv om Helena bodde et år i Spania i 2016, og derav kjente godt til landet og språket fra før, kan hun fortelle at man ikke trenger mye forhåndskompetanse for å studere i utlandet. Det blir lagt godt til rette for utvekslingsstudenter, så selv om undervisningen forgår på et annet språk, oppleves ikke det som noen hindring.

– Semesteret i Spania ga meg et nytt perspektiv på lærerstudiet og på yrkesvalget mitt. Jeg fikk erfare en annen utdanningsinstitusjon, i tillegg til at jeg var i praksis på en spansk barneskole og fikk se hvordan skolesystemet i Spania fungerer. Jeg bodde i et firemannskollektiv der vi alle kom fra ulike land, så det var også en veldig spennende erfaring. Spania er uten tvil et svært sosialt land å bo i, så i tillegg til å være student fikk jeg også mange muligheter til å oppleve landet og kulturen på en god måte, forteller Helena.

Som lærer må man være tålmodig

For å trives godt som lærer må man være glad i å jobbe med mennesker, både voksne og barn. Helena nevner også tålmodighet som en viktig egenskap, ikke bare i læreryrket, men også under lærerutdanningen.

– Jeg husker at min største bekymring da jeg begynte som student var at jeg ikke hadde nok faglig kompetanse i de ulike undervisningsfagene. Jeg har i løpet av årene på studiet lært at dette ikke nødvendigvis er det mest avgjørende for om man blir en god lærer eller ikke. En god lærer er en som motiverer og som fungerer som en god støttespiller. Det er en som er i stand til å følge opp elever, ta tak der det trengs og som kan se elevers potensiale og deres behov, sier Helena.

Til de som vurderer å søke grunnskolelærerutdanning anbefaler Helena å prøve seg litt som vikar i skolen først. Hun råder potensielle lærerstudenter også til å snakke med lærere og lærerstudenter i forkant, slik at man får et innblikk i hva utdanningen og yrkesretningen innebærer. Det er viktig å velge lærerutdanningen fordi man er motivert og innstilt på å gjøre en god jobb, og at man også er klar over alt ansvaret jobben innebærer. Ved siden av motivasjon trekker hun fram lærelyst som en essensiell faktor.

– Som lærer er det viktig å være motivert for å tilegne seg ny kunnskap. Jeg vet selv at det i stor grad er det som driver meg som student. Når man skal videreformidle lærelyst til elever er det viktig at man selv er glad i å lære nye ting, slik at den gleden kan smitte over på elevene, forklarer Helena.

Jobbmuligheter og veien videre

Hva Helena ønsker å gjøre når hun er ferdig med mastergraden er hun foreløpig ikke helt sikker på.  Ved siden av studiene jobber hun nå som norsklærer på nett for spanske sykepleiere som skal til Norge for å jobbe. Hun trives i rollen som språklærer, og liker godt å jobbe med voksne elever. Ettersom hun som kommende lærer gleder seg til mer enn kun det faglige, ser hun også for seg å jobbe som lærer på ungdomsskolen, der hun i tillegg til faglig undervisning kan jobbe med utvikling hos elever på et mer personlig plan.

– For meg er det beste med det å være lærer å kunne se hvilken glede og selvtillit læring og mestring kan føre med seg. Med utgangspunkt i tidligere arbeidserfaringer og med tanke på dagens flykningssituasjon ser jeg også på det å være lærer for flyktninger, og det å kunne bruke min kompetanse der det trengs, som givende arbeid.

Helena ser altså mange muligheter til å få brukt kompetansen sin på ulike områder, og er ikke bekymret for jobbutsiktene etter studiene. Hun er glad for at grunnskolelærerutdanningen har blitt en masterutdanning, og føler med det at man blir enda mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Av Nora Rønsen
Publisert 8. apr. 2022 10:04 - Sist endret 8. apr. 2022 10:46