Jo Espen valgte grunnskolelærer på Hamar

24-åringen traff på studievalget da han startet med lærerstudier på Hamar. Nå håper han enda flere menn følger i hans fotspor.   

Mann foran hvit dør.

Jo Espen ønsker på sikt å jobbe som folkehøgskolelærer, gjerne innen friluftsliv. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Spennende, lærerikt og sosialt. Slik beskriver Jo Espen Dahlmo veien mot å bli grunnskolelærer. 24-åringen fra Gjøvik går 3.året på grunnskolelærerutdanning 1-7 på Hamar. Utdanningen byr på faglig variasjon, praktisk erfaring og mange jobbmuligheter.  

De beste årene i livet

Jo Espen hadde i utgangspunktet ingen plan om å bli lærer. Etter et år i Hans Majestet Kongens Garde søkte han på en rekke ulike jobber i hjemkommunen, noe som resulterte i en vikarjobb på skolen han selv hadde gått på som barn. Her endte han opp med å jobbe i to år, og fikk i løpet av denne tiden god erfaring med å jobbe med både enkeltelever og hele klasser. Arbeidet viste seg å være så spennende og givende at det resulterte i lærerstudier på Hamar, og så langt er Jo Espen godt fornøyd med studiet.

– Årene på Hamar, sammen med året i militæret, har til nå vært de beste årene i livet mitt. Jeg trives med både studiet, de gode foreleserne og ikke minst det gode klassemiljøet. Mye av grunnen til at klassemiljøet er så godt er fordi vi har mange felles interesser.  Jeg tror også at det er lettere å bli godt kjent med hverandre på et litt mindre studiested som Hamar.

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er en femårig utdanning på masternivå som gir Jo Espen og medstudentene kompetanse til å undervise på små- og mellomtrinnet.

Skolehverdagen består av en blanding av teori og praksis. Jo Espen forteller at det er godt å lære teorien i bunn for så å kunne teste ut det man har lært i praksis. Denne balansen er med på å gjøre studiet veldig relevant til arbeidet han etter hvert skal utføre som lærer. Dette semesteret tar han kroppsøving som undervisningsfag, og særlig etter et år med digital undervisning er det godt å ha et fag med mye praktisk undervisning.

Mann ute i naturen.
Jo Espen er en student som også trives godt utendørs. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

– Det beste med studiet er at det er ganske åpent. VI har mange valg, og kan velge de fagene vi brenner for. Ved siden av norsk og matte har jeg valgt fagene naturfag og kroppsøving ettersom det er fag jeg selv er veldig interessert i. Jeg opplever også at foreleserne vi har i de ulike fagene er veldig engasjerte og dyktige på sine fagfelt, noe som hever kvaliteten på undervisningen. 

Trives som gutt på lærerutdanningen

Det er en overvekt av jenter som tar lærerutdanning, men Jo Espen forteller at han har godt kontakt med en rekke andre lærerstudenter på Hamar, uavhengig av kjønn og på tvers av kull og klasser. Guttene i klassen har også et godt samhold seg imellom, og han føler at guttene blir godt inkludert i det sosiale fellesskapet. Han velger å se på kjønnsbalansen som en motivasjon fremfor en utfordring, og sier at det gir han ekstra lyst til å gjøre en god jobb.

– Barn og unge har godt av å være omgitt av både kvinnelige og mannlige rollemodeller når de vokser opp, og det er fint å kunne være med på å øke antallet mannlige lærere på barnetrinnet. Fra egen oppvekst har jeg sterke, gode minner av mannlige ansatte både i barnehagen og på barneskolen, og jeg tror en jevn fordeling av kvinner og menn i skolen er viktig, ikke bare for elevene, men også for arbeidsmiljøet blant de voksne på skolen.

Vil vurdere videreutdanning på sikt

Selv om lærerutdanningen har en rekke videreutdanningsmuligheter, tror ikke Jo Espen at han kommer til å studere noe mer rett etter at han blir ferdig med masteren. Han utelukker likevel ikke muligheten for å videreutdanne seg senere i karrieren.

– Gjennom praksisperioder på studiet og jobberfaringer har jeg fått prøve meg som lærer på de fleste klassetrinn, og jeg trives nok best på mellomtrinnet. Der er det faglige nivået litt høyere, noe jeg ser på som en spennende utfordring.

Jobbmessig har Jo Espen merket seg at det særlig i distriktene ser ut til å være flere gode jobbtilbud. Han tror også det å være en mannlig jobbsøker til en barneskolelærerstilling vil lønne seg når han en dag skal søke jobb. I tillegg til en jobb som barneskolelærer avslører Jo Espen at en annen drømmejobb er å arbeide som folkehøgskolelærer, gjerne på en linje innen friluftsliv.  

Alt tyder på at Jo Espen traff med studievalget.  Han er positivt overrasket over hvor mye praktisk undervisning og erfaring studiet har bydd på til nå, og han gleder seg til fortsettelsen.

– I årene fremover håper jeg det vil komme flere mannlige søkere til grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn, og aller helst her på Hamar. Jeg kan garanterte at du da velger en trivelig studentby med et trygt, morsomt og inkluderende studentmiljø.

Av Nora Rønsen
Publisert 9. des. 2021 14:58 - Sist endret 9. des. 2021 14:58