Henning kombinerer masterstudier med jobb

Henning Strandvik ønsket seg en yrkesrelatert utdanning han kunne kombinere med jobben. Valget falt på master i karriereveiledning.

Portrettfoto Henning Strandvik.

Henning Strandvik kombinerer masterstudier med jobb som karriereveileder. Foto : HINN. 

44-åringen fra Rendalen tar studiet på Lillehammer. Han jobber også som karriereveileder og er vikarierende leder ut juli 2022 på Karrieresenter Hedmark. Han jobber med veiledning av alle innbyggere over 19 år med behov for karriereveiledning, i tillegg veileder han nyankomne flyktninger med rett og plikt til karriereveiledning.

Tidligere har han studert bachelor i informasjon, samfunnskontakt og mediekunnskap hos oss, samt et år med organisasjon og ledelse. Men ønsket om faglig påfyll fikk han til å kombinere jobb med studier.

– Våren 2018 begynte jeg som karriereveileder. Høsten samme år begynte jeg på studiet i karriereveiledning, og driver i forlengelse av dette på med innspurten av min masteroppgave, forklarer Strandvik.

Han har en svært variert bakgrunn i arbeidslivet, som blant annet inkluderer vedlikehold i ulike bedrifter, jobb som slakter og butikkselger i to byggevarebutikker.

– Det har gitt meg en bred arbeidsbakgrunn som kanskje har hjulpet meg til å forstå arbeidslivet når jeg veileder folk og gir råd om veien videre, overganger i livet og situasjoner hvor valg skal tas, sier Strandvik.

Tar masterutdanning ved siden av jobben

På studiet lærer Henning og medstudentene om forskjellige teorier, metoder og innfallsvinkler som man kan benytte når man hjelper mennesker som står ovenfor overganger i utdanning, arbeidsliv og fritid. Du vil lære hvordan du analyserer og vurdere disse overgangene, og hvordan du kan tilpasse veiledningen etter personers erfaringsbakgrunn og livssituasjon.

–Det er spennende å få innsikt i teori for noe du kanskje har gjort litt erfaring med fra før. Du lærer kanskje ting du ikke tidligere har tenkt så mye over at du har gjort eller ikke gjort. For min del lærer jeg på en annen måte når utbyttet er knyttet til arbeidslivserfaringer, og jeg vil tro mange vil oppleve god faglig utvikling når de kan knagge innholdet på de erfaringene man har, og kanskje også få slipt bort litt kunnskap som har gått ut på dato, sier Strandvik.

Han beskriver tilværelsen som student som utviklende, og forteller at den nye kunnskapen genererer mye selvrefleksjon.

– Hvorfor gjør jeg som jeg gjør, hva gjør jeg bra, hva gjør jeg dårlig, hva kan jeg gjøre enda bedre? Det hjelper en med å gjøre det på en måte slik at man lærer av å utvikle seg selv, men uten at det går ut over en selv psykisk.

Skriver masteroppgave med en medstudent

Mastergraden inkluderer også arbeid med en masteroppgave. Den skriver Strandvik sammen med en medstudent og kollega, noe han beskriver som spennende og interessant.

– Det er veldig givende på grunn av at vi jobber, skriver og lærer godt sammen. Det er likevel tøft, og det er mye samvittighet for å fullføre, men lange dager på jobb gjør samtidig at kveldene blir kortere og man får mindre tid til å jobbe med oppgaven i perioder. Det er veldig givende å kunne ta del i andre menneskers erfaringer på det temaet vi skriver om, med sterke opplevelser som har stor betydning for våre informanter, sier Strandvik.  

Henning forteller videre at han tror nytteverdien av å ta en master innenfor et fag man brenner og jobber innenfor har like stor verdi mens det pågår som den har i ettertid. En ting er den kunnskapen man får om temaet man skriver om, men like viktig er at det gir ny kunnskap om å reflektere rundt metoder og teori.

Fagfelt med økt fokus

I dag er det et krav i mange veiledningsyrker at man har en bachelorgrad, og gjerne innenfor karriereveiledning. Det kan også være en videreutdanning, og det vil kanskje bli et større fokus på at man skal ha en mastergrad. Velger man en mastergrad så vil man øke jobbsikkerheten.

I løpet av 2022 skal karriereveiledningstjenesten utvikles og styrkes betraktelig i Innlandet. Vi ser at geografi påvirker litt hvem som benytter seg av tilbudet, og opprettelsen av nye sentre vil øke oppmerksomheten rundt at tjenesten eksisterer. I et foranderlig samfunn som stiller stadig sterkere krav til at individet selv finner sin egen vei, er Strandvik klar på at karriereveiledning har en viktig rolle å spille.

– Veiledningen innebærer blant annet utforsking av evner, interesser, muligheter og kompetanse, valg og ulike valgstrategier som gjør at man kan takle overganger. Det kan være at man mister en jobb, ønsker en annen jobb som passer bedre, en utdanning og sånne ting. Målet er å bidra til reflekterte jobb- og utdanningsvalg, og å være en nyttig sparringspartner for mennesker i denne prosessen.

Det mennesker lærer om seg selv, sine omgivelser og systemet bygger også kompetanse for å takle senere overganger og valgsituasjoner i liv, læring og arbeid.

Roser fagmiljøet

Master i karriereveiledning er et samlingsbasert deltidsstudium, og er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Undervisningen i Innlandet foregår primært på Lillehammer, og Henning forteller at de har et veldig fint fagmiljø.

– Det er et fantastisk fint fagmiljø på Lillehammer, og jeg er veldig fornøyd med både forelesere og veiledere. Det er et skyhøyt akademisk nivå. De er blant pionerne i Norden og kanskje i flere land også, avslutter Strandvik.  

Av Ida Stårvik Skuggerud
Publisert 28. apr. 2022 09:36 - Sist endret 28. apr. 2022 09:36