Fra årsstudium til master

Alena startet på årsstudium i pedagogikk. Hun trivdes så godt at hun nå har gått videre helt til master i spesialpedagogikk.   

Portrettfoto Alena Veslum.

Alena startet med årsstudium hos oss. Nå tar hun master i spesialpedagogikk. 

Studieomtale : Master i spesialpedagogikk

Alena Varbo Veslum er 33 år gammel. Hun kom til Norge fra Russland i 2011 og startet på Høgskolen i Innlandet allerede i 2013 på årsstudium i pedagogikk. Hun hadde noen fag innen pedagogikk fra Russland, og ønsket å studere det også i Norge.

- Jeg var interessert i helsefagene og pedagogikk. Jeg ville i hvert fall jobbe med mennesker og det endte med at jeg fortsatte på bachelor i pedagogikk.  

Kombinerer jobb med studier og familieliv

Etter årsstudium søkte hun seg inn på bachelor i pedagogikk. Har du et årsstudium kan du nemlig søke lokalt opptak direkte til HINN og komme inn på bachelor.

- Jeg lærte meg norsk veldig fort så jeg hadde ikke noen språklige problemer når jeg studerte. Jeg studerte også pedagogikk på deltid så det ga meg mer tid, i tillegg til at det gjorde det mulig for meg å kunne ha jobb og familie ved siden av studiene.

Dersom du studerer på deltid så vil du ha færre emner per studieår. En bachelorgrad som har en normert tid på tre år, vil du kunne få bruke opp mot seks år på å gjennomføre. Høgskolen i Innlandet tilbyr deltidsstudium på bachelor og master i pedagogikk og spesialpedagogikk

- Jeg bor nå på Otta, er gift, har to barn og er i jobb. Det har vært fint for meg å studere på deltid, og det var en medvirkende årsak til at jeg gikk videre til master i spesialpedagogikk.

Kvinnelig student som jobber på en PC.
Alena har i flere år kombinert studier med jobb og familieliv.

Overgangen til spesialpedagogikk

Master i spesialpedagogikk er rettet mot utsatte barn og unge med spesielle behov, som for eksempel barn med lærevansker eller med ulike typer diagnoser og funksjonsnedsettelser. Du kan fordype deg i språk, lesing og skriving eller spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid, og velge om du vil ta studiet på fulltid på to år eller fire år på deltid. 

I løpet av studieløpet på bachelorgraden fant Alena ut at hun synes spesialpedagogikk var veldig interessant, og ville derfor gå videre på master i spesialpedagogikk.

- Jeg liker å hjelpe andre, de som står utenfor det vi kaller «gjennomsnittet». For meg så var spesialpedagogikk mer konkret rettet mot dette, sier Alena.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du søk deg rett inn på bachelor i spesialpedagogikk om du ønsker. Dersom du tar en bachelor i pedagogikk så vil du også komme innom flere emner innen det spesialpedagogiske. Da er det heldigvis mulig å kunne få godkjent for opptak til master i spesialpedagogikk om du brenner mer for det, slik som Alena.

Masteroppgave med egne relevante erfaringer

Kommer man til Norge i voksen alder og skal lære språk og kultur vil man naturligvis komme borti noen læresituasjoner vi som er født her ikke må igjennom. Alena har det siste året også jobbet heltid som kursleder på arbeidsrettet norskkurs for norske innvandrere. Disse pedagogiske erfaringene kan gi røtter til for eksempel en masteroppgave.

- Problemstillingen i min masteroppgave er «hvordan opplever lærere som jobber med voksne innvandrere, sine muligheter og begrensninger for relasjonsbygging». Spesialpedagogikk er jo ikke bare rettet mot barn, men mot læresituasjoner hvor eleven eller studenten trenger annen tilnærming enn gjennomsnittet.

Alena er i rute med masteroppgaven. Hun sier hun som regel alltid legger ned mye innsats med det samme så hun ikke blir hengende etter og får dårlig tid. Hun planlegger å søke jobber fremover og håper å få jobbe med rådgivning og veiledning slik at hun i fremtiden kan hjelpe andre.

Av John-Are Andreassen
Publisert 10. juni 2021 15:12 - Sist endret 3. nov. 2022 14:07