Former fremtidens Norge

Å se og oppleve mestringsfølelsen til barn på nært hold som lærer er det nærmeste Svanhild kommer en drømmejobb.

Kvinnelig lærer som underviser en gutt i klasserommet.

Svanhild Barlund studerte for å bli grunnskolelærer hos oss. Nå jobber hun ved Åsbygda skole. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Studieomtale : Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7

Det er en klar og kjølig ettermiddag i februar, og kun minutter til Svanhild Barlund skal si god helg til sine små elever ved Åsbygda skole i Stange kommune. Engelsktimen går mot slutten, men først skal en innholdsrik uke oppsummeres før elevene slippes ut i det fri.

- En kjempeviktig jobb

- Det som gir meg mest glede er å se mestringsfølelsen til elevene, ta del i hverdagen deres og observere hvordan de vokser fra uke til uke. De mestrer ting på ulike måter i ulikt tempo, men å se framgangen og samholdet dem imellom gir meg så mye, sier Svanhild, som fullførte sine lærerstudier ved Høgskolen i Innlandet i 2015.

Kunnskap er den nye oljen. Etter at det fossile samfunnet har brent ut, må Norge ha ressurser å bygge velferden på. Derfor må vi satse på hjernekraft, har statsminister Erna Solberg  uttalt.

Kanskje vil noen av elevene til Svanhild finne nye smarte løsninger på problemer vi i dag ikke engang kjenner til, eller jobbe i yrker som ikke finnes?

- Er du en dyktig lærer som Svanhild har du muligheten til å bidra til at elever får en utdannelse og et rikt liv. Tidligere klarte du deg uansett, uavhengig av utdannelse var det alltid en vei. Den veien er nå stengt. Du trenger enten fagbrev fra videregående eller studiekompetanse til å velge høyere utdanning, og i den sammenheng spiller lærerne en avgjørende rolle, sier Ann Margareth Gustavsen.

Hun er førsteamanuensis ved HINN, og utdannet allmennlærer. I tillegg har hun skrevet doktorgrad om kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner, og er opptatt av å forske på sammenhenger mellom lærerens undervisningspraksis, elevenes læringsmiljø og skolefaglige prestasjoner.

Portrettfoto av forsker.
Ann Margareth Gustavsen er førsteamanuensis ved HINN

- Skolen skal utjevne forskjeller

- Læreryrket er et av de viktigste yrkene vi har. Forskning viser at gode skoler og lærere er det viktigste for elevers læring. Derfor jobber vi kontinuerlig for å skape best mulig kvalitet på lærerutdanningene våre. Skolen må være en arena for å utjevne forskjeller i samfunnet slik at skillet blir så lite som mulig, et mandat som også tydeliggjøres i nasjonale styringsdokumenter, sier Gustavsen.

- Som lærer er jeg med på å forme elevene mine, både faglig og sosialt. Jeg ser dem mer enn foreldrene, og ønsker å lære dem å takle motgang, føle på mestring og det å uttrykke seg. Å være lærer ser jeg på som en kjempeviktig jobb. Ingen mennesker er like, vi må akseptere alle for den de er og det er lov å feile. Det er det viktigste jeg formidler til elevene mine, sier Svanhild.

Elev som rekker opp hånda i timen.
Svanhild underviser blant annet 2. trinn ved Åsbygda skole.

Utdannet lærer i 2015

Svanhild startet på grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 ved Høgskolen i Innlandet i 2011. Deretter tok hun et årsstudium i mat, ernæring og helse før hun startet å jobbe som lærer.

- Personlig valgte jeg å bli lærer siden jeg er glad i unger og at det for meg er givende å se elevene utvikle seg. Som lærer får du mye ansvar, og du lærer noe nytt så godt som hver dag om deg selv og elevene. I 1.klasse går de fra å ikke skjønne meningen med bokstaver til å lese, og den gleden de vise smitter over på meg, sier Svanhild.

En variert og fleksibel arbeidshverdag

På Åsbygda skole underviser Svanhild i så godt som samtlige fag og er kontaktlærer. Daglig får hun stor nytte av det hun lærte som lærerstudent ved Høgskolen i Innlandet.

- Det viktigste jeg lærte som student var at planer må endres fortløpende. Uforutsette ting skjer i hverdagen, og du må ikke være altfor låst. Et eksempel fra egen hverdag var da en fugl krasjet inn i vinduet til klasserommet og falt på bakken med en katt i nærheten. Det fikk oppmerksomheten til alle elevene, og endte med at klassen gikk ut for å gravlegge fuglen. Det snur fort som lærer, og du er nødt til å være tilpasningsdyktig, sier Svanhild.

- Å være lærer er en betydningsfull jobb med en variert arbeidshverdag. Det handler om å skape gode relasjoner til mange elever, og vite at du er av betydning for hver og en av dem. Elevenes læring er det aller viktigste, både for lærere som planlegger sin undervisning og for rektorer som leder skolen, sier Gustavsen.

Får faglig påfyll ved Høgskolen i Innlandet

Selv har Svanhild nå jobbet som lærer i seks åretter fullførte studier, men hun føler seg ikke faglig utlært. Derfor startet hun høsten 2020 på tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet.

- Mange lærere har liten kompetanse på dette feltet, noe som er synd da kunnskap om psykisk helse blant barn er svært viktig. Personlig ønsker jeg å utvikle meg som lærer, og være en trygghet for elevene mine i hverdagen. På sikt håper jeg at enda mer av det faglige kan flyttes ut av klasserommet, uten at det går på bekostning av elevenes læringsutbytte, forteller Svanhild.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 9. juni 2021 13:49 - Sist endret 3. nov. 2022 14:05