Et studium for deg som vil utgjøre en forskjell

Ønsket om å skape en bedre barndom for barn gjennom jobben ble avgjørende for at Caroline valgte å studere grunnskolelærer. 

Portrettfoto av kvinne som smiler.

Caroline Marita Omberg studerer grunnskolelærer samlingsbasert ved studiested Hamar. 

Studieomtale : Grunnskolelærerutdanning 1. -7, samlingsbasert

Caroline Marita Omberg er 36 år, mamma til to og går tredje året på grunnskolelærerutdanning 1-7.trinn, samlingsbasert på studiested Hamar. Hun kommer fra Oslo og studerer samlingsbasert, noe hun trives veldig godt med. Hun har 3-4 dager med skole hver måned og disse dagene tilbringer hun på Hamar med fullt fokus på studiene.

- Jeg synes det er veldig fint å reise vekk til en helt annen by for å dykke inn i en faglig boble i 3-4 sammenhengende dager, litt isolert fra hverdagsrutinene. Hamar er jo en veldig fin by og lett tilgjengelig med tog. For meg er det ikke noe problem å ta den korte togreisen, da det er perfekt for å lese pensum og forberede seg til forelesningene. Studiestedet er plassert rett ved sentrum og har et veldig hyggelig fagmiljø.

Et studentmiljø med mange likesinnede

Etter å ha fått egne barn ble Caroline veldig opptatt av å skape en bedre barndom, ikke bare for egne barn men for alle. Dette er grunnen til at hun begynte på grunnskolelærerutdanningen, der hun går sammen med flere andre mødre i 30-40 årene.

- Jeg synes at det er veldig gøy og motiverende å ta studiet når man har egne barn fordi det er så mye man lærer som man kan teste ut på egne barn. Ca. 70 prosent av klassen har småbarn og er i lignende livsfase som meg. De fleste, inkludert meg, har begynt å studere for andre gang. Å være i et fagmiljø og snakke med andre likesinnede er utrolig stimulerende for meg, sier Caroline.  

Hun beskriver det som givende og mye mer spennende å studere nå som godt voksen, sammenlignet med da hun var yngre.

- Jeg føler at alt vi lærer nå er veldig nyttig i den verden jeg lever i med barna mine. Etter min mening er det helt optimalt å studere i denne småbarnsperioden.

Caroline opplever også at den kunnskapen hun får blir relevant på en annen måte nå som hun har mer livserfaring sammenlignet med da hun studerte tidligere. De fleste i kullet hennes har ulik yrkeserfaring fra før, noen har vært i forsvaret, andre har jobbet i barnevernet. Dette gjør diskusjonene mellom studentene svært spennende og varierte.

Et allsidig og nyttig studium

På studiet lærer de mye om grunnleggende ferdigheter og om alt som skal til for å hjelpe barna til å utvikle seg til gode medborgere i fremtidens samfunn.

- Studiet er veldig allsidig og nyttig. For meg er det veldig inspirerende at den kunnskapen vi tilegner oss er forskningsbasert og mye av det lar seg omskape i undervisningspraksisen. Det er også et veldig stort fokus på begynneropplæring slik at vi lærer hvordan vi kan legge grunnlaget for at kunnskap kan gro godt. Vi snakker også mye om overgangen mellom barnehage og skole.

Ifølge Caroline passer studiet fint til folk som ønsker å utgjøre en positiv forskjell for den oppvoksende generasjonen. Etter fullført studium har Caroline lyst til å undervise, men kan også tenke seg å jobbe som sosiallærer for å bidra til å utvikle en enda mer barnevennlig skole.

- Jeg kjenner at det er en fordel at jeg har erfaring med å skrive fra før, noe som gjør det lettere å levere de obligatoriske arbeidskravene. Det alle viktigste er derimot at man har interesse for barn og læreryrket.

Slik er det å studere samlingsbasert

En vanlig skolesamling er på 3-4 sammenhengende dager i måneden med undervisning fra kl.09:00 til kl.16:00 med cirka 40 studenter i klassen. Caroline er med i en mindre gruppe som bor sammen på hotell under samlingene. Slik kan de også bli litt mer kjent med hverandre, samtidig som at de kan ha gode faglige diskusjoner rundt frokost og middagsbordet. I tillegg driver alle med selvstudium mellom samlingene.

- Mens man er hjemme leser man selvstendig, samtidig som at det også blir tid til å jobbe litt ved siden av. Innleveringsoppgavene hjelper også siden de omfatter de viktigste delene av pensum og bidrar godt til eksamensforberedelser. Jeg synes det faktisk er gøy å skrive eksamen når man er såpass engasjert i stoffet, sier Caroline.

I tiden som kommer før hun er ferdig utdannet håper Caroline at hun vil lære enda litt mer om hvordan hun skal jobbe og møte barn som har det vanskelig.

- I skolemiljøet er det mer og mer behov for å gi barn emosjonell reguleringsstøtte og det er dessverre ikke alltid tilstrekkelig antall spesialpedagoger og helsesøstre. Praksisperioden er derimot en fin mulighet til å prøve seg i reelle skolesituasjoner. Dette er lagt opp på samme måte som for de som går campusbasert, totalt 110 dager fordelt over fem år. Siden vi kommer fra ulike steder i landet får vi heldigvis muligheten til å tilbringe praksis hos en skole i nærheten der vi bor.

Av Reka Hodgyai
Publisert 9. juni 2021 13:09 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47