- En master du vil få bruk for

Mina studerer master i realfagenes didaktikk på Hamar. – Jeg merker i jobbsøkingsprosessen nå at det er en fordel å ha master i realfag, sier hun.

Portrettfoto av Mina Vesteng Grønlund.

Mina kombinerer lærerjobb med å ta master i realfagenes didaktikk ved studiested Hamar. 

Studieomtale : Master i realfagenes didaktikk 

Mina Vesteng Grønlund er 23 år gammel og bor i Årnes i Nes kommune. Hun jobber som lærer en 60 prosents stilling på Østgård skole samtidig som at hun tar master i realfagenes didaktikk ved studiested Hamar. Mina valgte masterutdanningen etter en fullført bachelor i grunnskolelærerutdanningen, 1-7.trinn.

-  Jeg startet på grunnskolelærerutdanningen når den var fortsatt lagt opp etter den gamle modellen over fire år. Etter å ha fullført det tredje året valgte jeg å gå over til master istedenfor å fullføre det siste året. Dette gjorde jeg med tanke på framtiden, sier Mina.  

Master i realfagenes didaktikk er et studium for deg som ønsker en sterk faglig og didaktisk kompetanse i naturfag eller matematikk.

- Jeg var motivert for å ta et ekstra år sammenlignet med den fireårige utdanningen jeg i utgangspunktet hadde begynt på. Jeg trivdes med å gå på skolen og med tilværelsen på Hamar, så jeg synes dette beste avgjørelsen for meg.   

Foreleserne er opptatt av å bli kjent med studentene

Det beste med studiested Hamar er at foreleserne er veldig opptatt av å se studentene. Dermed ble overgangen fra videregående til høgskole ikke så stor for Mina.

- I Hamar føler du at du er mer enn et studentnummer. Folk er opptatt av å kunne navnet ditt, noe som gjør at du føler deg sett. I koronatiden er det veldig hyggelig at foreleserne bruker navn på Zoom som gjør at du føler deg sett på et helt annet måte. Dette gjelder også på masternivå, sier Mina. 

Studiet hjelper fremtidige lærere

Mina går siste året på masterutdanningen og er veldig fornøyd med hvordan studiet er lagt opp. Det er samlingsbasert med seks samlinger over to dager per semester.

Det vil si at studentene er på skolen tolv dager hvert semester. Da starter dagen med klasseromsundervisning fra kl. 09:00 til lunsj før det er litt mer undervisning på ettermiddagen.  Undervisningen består av en blanding av forelesning og praktiske oppgaver.

- Vi leser teori hjemme og gjør veldig mange praktiske øvelser når vi møtes. Dette er øvelser som vi også kan gjøre med elevene i klasserommet. Vi får mange tips til undervisningsmetoder som er veldig nyttige. Å få hjelp til å være kreative og finne på aktiviteter som kan være artige å gjøre i klasserommet og som gir et godt læringsutbytte setter jeg veldig stort pris på da det ofte er litt krevende å finne på mye bra selv. Vi gjennomfører disse aktivitetene på høgskolen sammen med medstudentene og foreleserne våre.

Realfag som et viktig satsningsområde

Master i realfagenes didaktikk gir en dypere forståelse innenfor realfag. Å sikre god realfagsundervisning rundt omkring i landet er, ifølge Mina, et stort satsningsområde i veldig mange kommuner.

- Dette er en master du kommer til å få bruk for og som kommune-Norge og arbeidslivet vil pris på at du har. Jeg merker i jobbsøkingsprosessen at de setter pris på at jeg har master i realfag.

Studiet gir et veldig godt grunnlag for arbeidslivet

Til høsten skal Mina jobbe 100 prosent og undervise i norsk, matte og naturfag. 

- Jeg føler meg veldig heldig som er student i denne perioden før den nye læreplanen kommer. Undervisningen på høgskolen har allerede blitt lagt opp etter den nye planen og jeg ser på det som en veldig stor fordel.

Slik er det å jobbe ved siden av masteren

Å jobbe 60 prosent ved siden av studiene er en god kombinasjon for Mina. De to fridagene bruker hun på å gjøre innleveringsoppgaver og forberede seg til forelesninger ved lese på egenhånd.

- Jobben ved siden av er veldig bra for å få praktisk erfaring. Det hjelper veldig med å få et perspektiv på hva lærerjobben går ut på. Det hjelper meg også med å knytte det teoretiske til det praktiske.

Av Reka Hodgyai
Publisert 9. juni 2021 13:32 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47