Derfor valgte Berit master i utdanningsledelse

– Studiet handler om problemstillinger jeg håndterer daglig i jobben min, sier Berit Marie Øyehaug.

Portrettfoto Berit Marie.

Berit Marie kombinerer jobben ved Trysil videregående skole med studier hos oss. Foto : Privat. 

Hun går siste året på master i utdanningsledelse ved studiested Hamar. Dette er et masterstudium som tilbys på deltid over fire, der oppmerksomheten rettes mot ledelsesarbeid i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner.

Kombinerer jobb med studier

Berit, som jobber som studieleder på Trysil videregående skole, har mange års arbeidserfaring og valgte studiet siden det handler direkte om hennes jobb.

– Jeg har lyst til å gjøre en så bra jobb som mulig og dette studiet gjør meg bedre rustet til å håndtere problemstillinger jeg står i hver eneste dag. I dette semesteret er temaet forbedringsarbeid i skolen og her på Trysil har vi akkurat satt i gang et utviklingsarbeid som går på lesing.

Skoleledelse er sentralt på studiet, og det omhandler både det juridiske, utviklingsarbeid og det å jobbe sammen med personalet i et profesjonelt og lærende felleskap.

– Jeg er veldig fornøyd med studiet så langt, nettopp fordi dette er så tett inn på de problemstillingene vi står i hver eneste dag i norsk skole. Vi kan også se i media at det ofte handler om ulike problemstillingene knyttet til skole. Vi som jobber i skoleverket, har generelt en intens hverdag som er det er godt å være forberedt på.

Krav om relevant arbeidserfaring

Et av opptakskravene på dette masterstudiet er minimum tre års dokumentert arbeidserfaring i utdanningssektoren, i tillegg til å ha fullført minimum 3-års lærer- eller pedagogisk utdanning.  Studentene må også ha et nåværende ansettelsesforhold i en pedagogisk institusjon.

– Vi som går på dette studiet er stort sett mennesker med lengre arbeidserfaring. Å ha erfaring i form av praksis er obligatorisk, men det er absolutt en fordel å ha jobbet i skolevesenet en stund. Jeg tror læringsutbytte mitt er spesielt stort, nettopp fordi jeg har en del erfaring å ta med meg inn i studiet.

Trives godt på samlingene

Berit valgte Hamar og Høgskolen i Innlandet da det er nærmest hjembyen Trysil, og hun trives veldig godt på samlingene. Studentene møtes fire ganger i løpet av semesteret for to dager med forelesninger fra klokken 09.00 til kl.15.30. I tillegg setter hun av en del tid til selvstudium.

– Vi har praksis i den daglige jobben vi har. Innspillene vi får på disse forelesningene drar vi med oss og får inn i arbeidshverdagene våre. Vi jobber med refleksjon rundt disse temaene nesten daglig. De fleste av arbeidskravene er individuelt arbeid, men det er også mulighet for gruppeinnlevering noen ganger. Når vi er på samling, er det en god balanse mellom å diskutere i grupper og høre på foreleserne.

Roser fagmiljøet

Ifølge Berit er det enkelt å bli kjent med medstudentene under samlingene. Utdanningsløpet inkluderer også en studietur til Danmark som sikrer muligheten til å sosialisere mer med hverandre.

– Studieturen var innenfor temaet forbedringsarbeid der vi lyttet til danske skoleforskere. De snakket om endringsarbeid for å sikre bedre skoler med økt læringsutbytte blant elevene. Det sosiale for meg er veldig verdigfult og spesielt det å kunne dele erfaringer. Det er veldig kjekt å kunne diskutere jobbrelaterte problemstillinger og høre ulike refleksjoner.

De fleste av studentene har tilnærmet lik bakgrunn og jobbsituasjon, noe som gjør kommunikasjonen mellom dem lettere.

– Vi driver stort sett med forbedringsarbeid og det gjør også flere av våre forelesere. Dette gjør at vi har et sterkt felles utgangspunkt. Jeg synes at foreleserne er veldig dedikerte og dyktige.

En positiv overraskelse

En liten smådetalj som har overrasket Berit positivt er at studiet samler ledere både fra barnehager, barneskoler og ungdoms- og videregående skoler. Hun fant ut underveis at ledere på alle utdanningsnivåer ofte står med de samme problemstillingene.

– Jeg ville aldri trodd at ledelsen i en barnehage har så mye til felles med ledelsen i en videregående skole. Dette med utviklingsarbeid, som går på å lede lærere og barnehageansatte i deres egen utvikling, er blant annet en felles problemstilling for alle. Jeg synes at det å ha ulike institusjonsledere samlet har beriket studiet fordi vi får mer innholdsrike diskusjoner. Alle har innspill å ta med fra sin egen arbeidsplass og siden vi jobber på forskjellige steder så blir miksen veldig spennende og lærerikt.

Av Reka Hodgyai
Publisert 10. des. 2021 13:55 - Sist endret 10. des. 2021 13:55