Slik fikk Jenny praksisplass i Los Angeles

Pandemien har hatt store konsekvenser for mulighetene til utveksling og praksisplass, spesielt utenfor Europa. Men BOL-student Jenny fikk i høst oppfylt drømmen om praksis i Atlas Entertainment. 

Jenny Grimsrud foran en vegg med skriften Atlas Entertainment.

Jenny Grimsrud Kristenstuen har praksis hos Atlas Entertainment i Los Angeles. Foto : Privat. 

23 år gamle Jenny Grimsrud Kristenstuen begynte på bachelor i organisasjon og ledelse på studiested Lillehammer i 2019, etter at hun året før tok et årsstudium i Buenos Aires. Studiet er praktisk rettet, og gir Jenny og medstudentene muligheten til å utvikle egen kompetanse gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

- Jeg søkte praksisplass i april, og gjennomførte to intervjurunder før jeg ble tilbudt praksisplass i Atlas Entertainment i august. Jeg tenkte at jeg kanskje var litt i overkant ambisiøs da jeg søkte, men jeg er veldig glad for at jeg brukte såpass mye tid og energi på å sikre meg en så god praksisplass, sier Jenny.

Mye planlegging i forkant 

For det har vært en lang og litt kronglete vei fra studenttilværelsen ved HINN til praksisplass hos Atlas Entertainment, som er stort produksjonsselskap som står bak filmer som Batman og Suicide Squad. Mens medstudentene søkte praksisplasser i Norge, var Jenny fast bestemt på at hun ville til Los Angeles, og takket nei til flere praksisplasser i Norge. Innreisebestemmelsene til USA gjorde en reise direkte fra Norge umulig, og hun vurderte derfor å gjennomføre praksisen digitalt. Men løsningen ble et opphold på fjorten dager alene i Canada før ferden gikk videre til Los Angeles.

- Det ble en litt kaotisk start der jeg måtte være litt kreativ i planleggingen, men nå er jeg godt i gang. Jeg begynte for to uker siden, og skal være her i sju uker, forteller Jenny.

Roser fagmiljøet ved HINN

Selv om det til tider har vært hektisk angrer hun absolutt ikke på innsatsen hun la ned slik at praksisoppholdet ble en realitet. Praksisplassen søkte hun på selv, men hun har også fått mye hjelp av fagmiljøet ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

- Foreleserne i praksis-faget har vært utrolig hjelpsomme og skrevet kontrakter på engelsk og tidvis svart meg utenfor arbeidstid grunnet tidsforskjellen til Norge. I tillegg la foreleserne i andre fag opp til digital undervisning for meg uken før oppstart da jeg satt i karantene i Canada, noe de ikke var forpliktet til å gjøre. Det var et tydelig bevis på at de ønsket å hjelpe meg, sier Jenny.

Tøff konkurranse om praksisplassene

Å få praksisplass i Atlas Entertainment er krevende. Åtte personer fikk tilbud, men Jenny er den eneste ikke-amerikaneren som nådde opp i den tøffe konkurransen.

- Det er vanskelig å svare på hvorfor de valgte meg, men jeg beviste tidlig at jeg virkelig var motivert og ambisiøs. Så kan det tenkes at det var en fordel at jeg kommer fra Norge? I fremtiden kan de få bruk for meg i Europa i forbindelse med filmproduksjoner der, tror Jenny.

Student Jenny på en strand i Los Angeles.
Til vanlig studerer Jenny bachelor i organisasjon og ledelse ved HINN. Foto : Privat. 

Jobber tett på superstjerner

Mens Jenny er fra Oslo, er de andre praktikantene fra ulike deler av USA som Texas, Colorado, California og New York. Arbeidsoppgavene beskriver hun som svært relevante og varierte.

- Jeg har en del klassiske HR-oppgaver og jobber også mye med såkalt talent management. Det innebærer å lese gjennom og forbedre CV-en til svært kjente skuespillere. Jeg finner klipp skuespillerne kan brukes til egne showreels og jobber med sosiale medier for å nevne noe, sier Jenny, som jobber med mye som også er taushetsbelagt av arbeidsgiveren.

Bilde over Los Angeles.
I sju uker er Los Angeles det nye hjemmet til Jenny. Foto : Privat. 

Hun er nå inne i sitt femte semester på studiet. I tredje studieår kan studentene velge et praksisemne der studentene utfører praktiske oppgaver i en bedrift. Jenny var tidlig klar på at hun ønsket seg nettopp til Los Angeles.

- Dette er en utrolig kul praksisplass der jeg får nyttig erfaring og kompetanse jeg vil få nytte av i arbeidslivet i fremtiden, sier Jenny.

Et lite kultursjokk

Jenny beskriver overgangen fra Norge til Los Angeles som et lite kultursjokk. Det er større avstander og høyere prisnivå, og menneskene hun møter er nesten overraskende positive og hyggelige.

- Den største overraskelsen så langt er at folk jobber ekstremt mye og har lite fritid. De jeg har praksis sammen med har som meg en ekstrajobb og tar gjerne flere emner i tillegg, så dagene fylles raskt opp, sier Jenny.

Hollywood-skiltet i Los Angeles.
Jenny jobber tett på flere superstjerner i Los Angeles. Foto : Privat. 

Går en spennende fremtid i møte

I midten av november er praksisoppholdet over for Jenny. Etter fullført praksis venter videre studier hos oss før hun er ferdig med bachelorgraden sommeren 2022.

- En slik praksisplass har gitt mersmak med tanke på fremtiden, men jeg er åpen for det meste. Det åpner nye dører, spesielt internasjonalt med et større nettverk og erfaring med å bruke engelsk profesjonelt som arbeidsspråk. Jeg hadde ingen erfaring med filmbransjen før dette, men å jobbe med HR innenfor denne bransjen med tanke på rekruttering av skuespillere er noe jeg godt kan tenke meg å gjøre mer av, sier Jenny.

Til studenter som vurderer å søke praksisplass i utlandet har hun følgende råd.

- Følg drømmen din. Min erfaring er at det meste løser seg til slutt om viljen din er sterk nok. Høgskolen var veldig støttende og stolte på opplegget, noe jeg er veldig takknemlig for, avslutter Jenny.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. okt. 2021 09:27 - Sist endret 20. okt. 2021 09:28