Har kombinert jobb med studier i sju år

Helt siden 2013 har Torgrim Størseth kombinert jobb med studier hos oss. – Det har vært veldig praktisk for meg å studere på Rena.

Mann med sixpence ved studiested Rena.

Dyktige forelesere og nærheten til arbeidsplassen fikk Torgrim til å velge studier hos oss. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Studieomtale : Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp) 

Våren 2022 fullfører han master i offentlig ledelse og styring.

– På studiested Rena er det dyktige forelesere og interessante fag, og studiestedet er rett nedi gata fra arbeidsplassen min. Jobber du i Forsvaret og har en tilknytning til Østerdalen, vil jeg absolutt anbefale å ta studier på Rena.

Startet ved HINN i 2013

41-åringen fra Hammerfest kan se tilbake på en lang karriere i Forsvaret, helt siden førstegangstjenensten. Han har halvårlig befalskole, men gikk aldri på Krigsskolen. I 2012 fikk han yrkestilsetting, og i dag jobber han som planoffiser med stabssjef-funksjon ved Rena Leir, der virksomhetsstyring og økonomistyring er viktige arbeidsoppgaver. Etter yrkestilsettingen vokste ønsket og behovet for sivil utdanning frem.

– Det er flere grunner til at jeg valgte sivile studier. Videreutdanningsmulighetene på spesielt masternivå internt i Forsvaret er særdeles begrenset med få studieplasser. Min beste mulighet var å ta studier sivilt, og det gir absolutt en verdi karrieremessig også i Forsvaret, siden jeg kan få tilskrevet det som tilsvarende master ved stabsskolen.

Høsten 2013 startet han på årsstudium i krisehåndtering hos oss.

– Det fantes ikke bachelorgrad den gang, så jeg hadde tenkt å kombinere årsstudiet med halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap som kjernen i en fri bachelorgrad. Men da bachelor i beredskap og krisehåndtering ble etablert søkte jeg meg over på den.

Våren 2019 var bachelorgraden fullført, men Torgrim hadde ikke fått nok av kombinasjonen jobb og studier. Han gikk rett videre fra bachelorstudier til master i offentlig ledelse og styring (MPA- 90 stp)

– Da jeg begynte å se enden av tilværelsen som student på bachelornivå, begynte jeg å tenke på neste steg. Jeg kjente folk som hadde tatt dette masterprogrammet før, og hadde allerede lang erfaring i å kombinere jobb og studier ved HINN. Det føltes trygt siden jeg kjenner organisasjonen, så jeg gikk rett på.

Mann som studerer.
Våren 2022 skal Torgrim etter planen fullføre sin mastergrad. Foto : Høgskolen i Innlandet.

Rett videre fra bachelor til master

Master i offentlig ledelse og styring (MPA- 90 stp) gir studentene kunnskap om hvordan lede og styre offentlige virksomheter, samt hvordan de kan møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.

– Studiet har gitt meg en bedre forståelse for hvordan overordnede prosesser politisk og offentlig faktisk foregår. Det hjelper meg til å bedre forstå hva alt som kommer ned på mitt nivå har vært gjennom, og hvorfor det har blitt som det har blitt. Så har jeg også lært mye nyttig om metodikk og kommunikasjon.

– Et studium for alle ledere i det offentlige

Han mener studiet passer for de aller fleste som jobber i det offentlige.

– Spesielt om du har eller er på vei inn i en ledende stilling. Du bør kanskje ha litt livs- og arbeidserfaring, men også yngre studenter vil ha stor nytte av dette studiet.

Som deltidsstudent har Torgrim utviklet en studieteknikk som lar han kombinere jobb og studier på en god måte. Han prioriterer de fysiske samlingene på studiestedet, og bruker litt tid i helgene på å lese pensum.

– Vi får et helt annet miljø i klasserommet når vi er der fysisk. Det blir en friere dialog, mer intimt og personlig. Mange av mine medstudenter har mye erfaring og bidrar med verdifulle kommentarer i forelesningene. Det blir også lettere å knytte relasjoner gjennom uformelle samtaler i lunsjen og pausene.

Møtt med forståelse hos egen arbeidsgiver

Han har i alle disse sju årene kombinert studiene med jobben i Forsvaret, der han har blitt møtt med forståelse hos sin nærmeste leder.

– For å få til dette er man helt avhengig av å ha en arbeidsgiver som er velvillig og forståelsesfull, og gir deg muligheten. Der må jeg prise meg lykkelig, for det har jeg hatt.

Våren 2022 vil Torgrim etter planen ha fullført sine studier hos oss. Han trives godt i Forsvaret, og ser ikke bort fra at han blir der også i fremtiden.

– Men med 20 års arbeidserfaring i Forsvaret, inkludert ledererfaring og masterstudier ved HINN, føler jeg at jeg kan konkurrere om gode og relevante jobber i det offentlige om det blir aktuelt å bytte jobb.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 22. juni 2021 09:53 - Sist endret 7. jan. 2022 14:04