Fra bachelor til master på studiested Lillehammer

Interessen for endringsprosesser fikk Ine til å fortsette på master i innvasjon etter fullførte bachelorstudier.

Portrettfoto Ine Gulbrandsen.

Ine Gulbrandsen studerer master i innvasjon ved studiested Lillehammer. 

Studieomtale : Master i innovasjon

Ine Gulbrandsen er 22 år og kommer fra Stange. Hun fullførte våren 2020 bachelor i organisasjon og ledelse ved studiested Lillehammer.  I tillegg til å være nyvalgt nestleder i samfunnstyret, har hun nå begynt på master i innovasjon.

Rett videre fra bachelor til master

Ine bestemte seg for å ta en master siden hun ønsket å videreutvikle det hun lærte om endringsprosesser og innovasjon på bachelorgraden.  Med en master vil hun også være godt rustet i møte med arbeidslivet når hun er ferdig.

Hun poengterer at det er en stor bonus med en bachelor i organisasjon og ledelse, da hun har flere knagger å henge kunnskapen sin på.

- Det er et utrolig spennende studium. Jeg liker hvordan jeg allerede har et godt grunnlag fra tidligere studier, og det er gøy å kunne bygge videre på kompetansen som allerede er lagt.

- Blir sett på som en fagperson

Master i innovasjon gir studentene kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Ine liker at hun på masternivå i enda større grad enn på bachelornivå blir sett på som en fagperson av foreleserne.  I tillegg er studentene flinke til å be om tilbakemeldinger både etter forelesninger og etter hvert emne. Det er noe hun trekker frem som veldig positivt.

Det meste overraskende med studiet forklarer hun lattermildt er at hun hadde sett for seg en klasse bestående av eldre menn som skulle tro de var bedre enn alle andre. Hun er glad for at klassen består av flere studenter på samme alder. Klassemiljøet er noe av det hun trekker frem som det beste ved studiet.

- Vi er kun 20 stk i klassen som gjør at vi har et veldig godt klassemiljø. Ved å være såpass få kommer vi tett på hverandre, alle vet navnet på hverandre og vi har et utrolig godt samhold. Fordelen er også at det er større åpenhet for diskusjoner, og terskelen er lav for å ta ordet.

Kombinerer studier med deltidsjobb

I og med at de er en relativt liten klasse, får de møtes fysisk selv under covid-19. Dette er hun glad for. En vanlig dag for Ine er å stå opp ved 8 – 9 tiden. Hun har som regel forelesninger ved 12-tiden, så hun utnytter morgenen til forberedelser. Etter forelesning varierer dagene, enten med selvstudium eller så er hun på jobb. Hun påpeker at det er mange på studiet som har deltidsjobber, og er takknemlig for at det derfor er stor forståelse for at man ikke alltid kan sitte igjen med gruppearbeid etter skoletid. Hun forklarer også at hun har en regel om å alltid legge fra seg skolearbeid innen 21 hver kveld.

- Jeg har innstilt apper på Facebook, e-post og lignende som gjør at etter 21.00 får jeg ikke opp varslinger og kommer meg ikke inn på appene. Så etter 21.00 er det umulig å få tak i meg, for da har jeg fri.

 Ine beskriver studiet som spennende, innovativt og lærerikt. Hun tror en master i innovasjon er veldig ettertraktet når man skal inn i arbeidslivet i og med at man vinkle masteren inn til mye forskjellig. Hun sier det er mange muligheter og varierende arbeid man kan gjøre. Hun legger vekt på at ved mye prosjektarbeid blir man godt rustet til å være en prosjektmedarbeider.

- Dette studiet passer for alle som vil lære om innovasjon og få et dypdykk innenfor innovasjonsprosesser. Selv om det er en fordel å ha noe forkunnskap innenfor organisasjonsteori er foreleserne flinke til å tilrettelegge siden ikke alle har den kunnskapen i grunn.

Etter studiet ønsker Ine å jobbe innenfor endringsprosesser eller HR, men nevner at masteren hennes er et fint grunnlag for å kunne velge ulike studieretninger senere. Det er også en mulighet for å ta en doktorgrad i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet.

Ine gleder seg til fortsettelsen og er spent på hva fremtiden bringer henne.

Av Amanda Thomassen Westerheim
Publisert 22. juni 2021 11:24 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47