Fikk drømmejobben i Politiets sikkerhetstjeneste

Master i offentlig ledelse og styring var sterkt medvirkende til at vår tidligere student Bente Elin Lilleøkseth fikk muligheten til å jobbe med de alvorligste truslene mot Norge.

Portrettfoto Bente Elin Lilleøkseth.

Bente Elin Lilleøkseth fikk jobb i Politiets Sikkerhetstjeneste etter fullførte studier. Foto : HINN. 

– Dyp samfunnsforståelse er viktig i enhver stilling i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Jeg tok en svært relevant master med fordypning i kriseledelse, noe som utvilsomt var nyttig for meg i rekrutteringsprosessen, sier Bente Elin Lilleøkseth.

Skilte seg ut blant 300 søkere

Hun fullførte mastergraden ved Høgskolen i Innlandet i 2021. Etter å ha jobbet i Den norske kirke fra august 2020 til juni 2022 fikk hun i høst jobb i PST, etter at hun i konkurranse med 300 andre søkere fikk en av de tre utlyste stillingene i Kommunikasjonsavdelingen.

– Lilleøkseth har gjennom yrkeslivet opparbeidet seg dyp samfunnsforståelse som er nødvendig for å bedrive risikokommunikasjon. Men også det faglige utbyttet hun har tilegnet seg ved masterstudiene er et fortrinn. Nettopp det å ha kriseledelse, risiko og sikkerhet som «faglig ferskvare» er et stort fortrinn i verden i dag, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

– Det vil i fremtiden bli et økende behov for personer med kompetanse innen offentlig ledelse og styring. Det er en verdifull utdannelse for studentene, men ikke minst er verdien stor for arbeidslivet i stat og fylke. Det er mange virksomheter som vil tjene godt på å ansette medarbeidere som har tatt dette studiet, mener Lilleøkseth.

Erfaring med flere kriser

Selv er hun utdannet lærer fra HINN i bunn, og har en lang karriere i politikken bak seg. 22. juli 2011 beskriver hun som et vendepunkt. Da var hun ordfører i Løten og leder for Hedmark Arbeiderparti.

– Det var to ting jeg erkjente i etterkant av 22.juli. For det første at kompetanse om beredskap og samfunnssikkerhet er svært viktig i samfunnet, og for det andre at det var noe jeg selv ønsket å fordype meg i, forteller Lilleøkseth.

Portrettfoto Bente Elin.
Lilleøkseth fullførte studiene våren 2021. Foto : HINN. 

Faglig påfyll fra 2018

Av praktiske årsaker var det først i 2018 at hun fikk muligheten til å studere det hun ønsket. Valget falt på master i offentlig ledelse og styring med fordypning i kriseledelse. At studiet i praksis er gratis, på et desentralisert studiested på Rena og lar seg kombinere med jobb var avgjørende, i kombinasjon med den faglige sammensetningen.

– Studiet ga meg faglig påfyll og gjorde meg klar til å gå videre på jobbstigen. Jeg fikk utvidet mine perspektiver og horisonter slik at det ble enklere for meg å forstå omverdenen, samt at jeg fikk utviklet et godt begrepsapparat. Kort fortalt ble jeg tryggere på meg selv i studietiden, sier Lilleøkseth.

Kombinerte studiet med jobb

Studietiden på Rena kombinerte hun med vervet som ordfører i Løten, noe som sikret henne relevant erfaring i studieløpet. I fjorten år har hun ledet beredskapsrådet i kommunen. Mens 22.juli på mange måter var en øyeåpner for fagfeltet, så ble pandemien en ny krise som også ble tema for masteroppgaven, der hun sammen med en medstudent skrev en beslutningsteoretisk casestudie knyttet til samhandling og samvirke om da coronaen kom til Innlandet.

– Vi har hatt pandemien, vi har klimaendringer og nå et geopolitisk bilde som er preget av Russlands invasjon av Ukraina.  Dette tilsier at samfunnet har behov for nyutdannede studenter med spisskompetanse innen kriseledelse, og for meg har mastergraden vært svært nyttig i denne sammenheng, sier Lilleøkseth.

Roser fagmiljøet på Rena

Hun fremhever det sterke fagmiljøet på Rena som en viktig bidragsyter i arbeidet med masteroppgaven. Hun hadde Ole A. Lindaas som foreleser, og selv om han i utgangspunktet ikke sto på veilederlista fikk hun etter eget ønske han som veileder.

– Det er et eksempel på at fagmiljøet lytter til studentene og er fleksible. Lindaas hadde en måte å tenke og formidle komplekse tema på som jeg hadde stor nytte av, spesielt innenfor risikostyring.

I PST jobber hun nå med trusselkommunikasjon på vegne av hele organisasjonen. Det innebærer blant annet å fortelle om det som til enhver tid truer landet vårt.  

– Hver eneste dag får jeg bruk for det jeg lærte på studiet, ikke bare det som går på kriseledelse, men også generell organisasjonskunnskap og relasjoner. Jeg er stolt av å ha fått jobb i PST og laget jeg er en del av. Vi passer på demokratiet vårt, og etter min mening finnes det ikke noe viktigere samfunnsoppdrag enn å jobbe med de alvorligste truslene mot Norge, avslutter Lilleøkseth.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 21. nov. 2022 10:57 - Sist endret 21. nov. 2022 21:09