- Folk vil reise mer i Norge i fremtiden

For ett snaut år siden ble vår tidligere student Maylinn permittert. Men kort tid etter var hun tilbake og med på å sørge for at rekordmange la ferien til Helgeland. 

Kvinne som padler i kajakk.

Kajakkpadling er blant aktivitetene turistene kan teste ut i Helgeland. Foto : Helgelandguide.no. 

Studieomtale : Bachelor i reiselivsledelse

Maylinn Storjord ble ansatt i en næring i vekst. Før covid-19 var reiselivet i Norge på stigende kurs, og tall fra NHO viser at sysselsettingen i bransjen økte med 40 prosent fra 2012 til 2018.

I 2018 sto reiselivet i Norge for en samlet verdiskaping på 85 milliarder kroner. Pandemien fikk konsekvenser for bransjen, og Maylinn personlig.

- Når Norge stengte ned ble halvparten av oss i destinasjonsselskapet permittert 19. mars. Men i slutten av april 2020 var alle tilbake da man så at det var behov for kompetansen vår som var spesielt viktig i denne vanskelige tiden, erindrer Maylinn, som har studert bachelor i reiselivsledelse ved studiested Lillehammer og allerede før hun var ferdig med studiene fikk fast jobb som regionsansvarlig i Sandnessjøen for Visit Helgeland.  

Høgskolelektor Helene Kvarberg Tolstad er studieprogramansvarlig på bachelor i reiselivsledelse. Selv om reiselivsbransjen går en uviss framtid i møte er hun klar på at Norge også i fremtiden vil trenger kompetente og dyktige fagfolk som kan være med på å utvikle reiselivs- og arrangementsbransjen.

- Næringen vil på sikt ta seg opp igjen. Starter du på en bachelor høsten 2021 vil du trolig fullføre graden våren 2024, da bransjen har omstilt seg og du som nyutdannet sitter på ny og relevant fagkunnskap, sier Tolstad.

Sterk vekst i sommersesongen

Bachelor i reiselivsledelse og bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser gir en bred utdanning der studentene får kunnskap om å lede bedrifter, utvikle destinasjoner, attraksjoner og opplevelser. Covid-19 gjør at bransjen og virksomheter som Visit Helgeland må omstille seg. 

Men hvordan skulle Visit Helgeland angripe den nye tilværelsen i møte med en uforutsigbar sommerferie-avvikling preget av covid-19?

De omstilte seg raskt, og turistene strømmet til Helgelandskysten sommeren 2020.

- I juli i fjor hadde Helgeland en økning på 52 prosent i antall besøkende sammenlignet med året før om vi ser på overnattingstallene fra SSB. Denne økningen var ikke tilfeldig, da vi jobbet strukturert og målbevisst med markedsføring, digitale stunt og betalt annonsering, sier Maylinn.

To jenter i zipline.
Zipline-tur er en av mange aktiviteter som er tilgjengelig. Foto : Naturlige Helgeland. 

- Vi vil i fremtiden ha behov for ny kompetanse siden vi vil reise på nye måter og endre reisemønsteret vårt. Pandemien vil sette noen spor, og vi vil etterspørre andre typer reiselivsprodukter. Fremtiden er kanskje opplevelser og arrangementer der det er plass, ikke i storbyene. Slik sett har Norge et godt utgangspunkt, tror Kvarberg Tolstad.

- Vi må tenke nytt

Før covid-19 reiste Maylinn mye rundt til kommunene hun jobber for å promotere. Covid-19 har ført til at hun må tenke nytt, noe som blant annet betyr at digital kompetansebygging har blitt mer aktuelt. Når hun tenker tilbake på studietiden er det spesielt destinasjonsledelse, attraksjonsutvikling og digital markedsføring som tema hun har hatt stor nytte av i jobben sin.

- Det handler om hvordan jeg skal forholde meg til kommuner, vegvesen og offentlige instanser. Jeg må se det hele bildet med strategi og endelig produkt, sier hun.

Tilpasser studiene til den nye virkeligheten

Studieplanene til bachelor i reiselivsledelse og bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser blir ikke endret på grunn av covid-19, men Kvarberg Tolstad sier at pandemien er et sentralt tema i undervisningen.

- Vinklingen i enkelte fag blir endret, siden vi akkurat som bransjen må tilpasse oss den nye virkeligheten. Det betyr at vi i større grad enn tidligere vil fokusere på innovasjon, utvikling av nye typer aktiviteter og produkter og forretningsmodeller. Hvordan skal modellene endres slik at de blir mer fleksible til å kunne håndtere brå endringer?

Nå går Maylinn snart en ny og litt uforutsigbar sommersesong i møte, men hun er optimistisk på vegne av Helgeland.

- Flere personer startet å ta kontakt med oss allerede i januar for å få skreddersydde ferier på 10-11 dager med ruteforslag. Vanligvis tar ikke folk kontakt før i mars og april. Vi forventer at turistene i år vil være her fordelt over en lengre tidsperiode, og tror at nordmenn nå har satt Helgeland på ønskelisten sin, sier Maylinn.

Men hvordan vil reiselivet utvikle seg de kommende årene?

Det er et spørsmål det er vanskelig å gi et definitivt svar på, da det finnes lite forskning og prognoser om nordmenns reiselyst og behovet for fremtidig arbeidskraft. Men Maylinn mener det det vil være et godt å valg å studere bachelor i reiselivsledelse ved HINN.

- Vi vil på sikt komme tilbake til normalen. Vi har sittet mye inne, og folk vil reise mer. Jeg tror det digitale og grønne skiftet nå er fremskyndet en del i denne tiden og gjør at reiselivsnæringen vil trenge ny kompetanse knyttet til sosiale medier, søkemotoroptimalisering, besøksforvaltning og ansvarlig markedsføring i årene som kommer, og praktisk rettet kompetanse får studentene ved HINN, sier Maylinn.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 22. juni 2021 15:25 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47