Erlend fikk drømmejobben

Helt siden han startet på Evenstad i 2017 har Erlend Furuhovde jobbet målrettet for å få jobb i Statens Naturoppsyn (SNO). Til høsten blir drømmen en realitet etter fullført master i anvendt økologi.

Erlend Furuhovde med hunden sin i skogen ved Evenstad.

Erlend Furuhovde har i fem år studert på Evenstad. Til høsten venter arbeidslivet. Foto : Privat. 

– Helt siden jeg startet på Evenstad har målet mitt vært å få jobb i SNO, og det føles godt å ha fått det til. Veien dit har vært lang, men spennende og utrolig lærerik, sier Furuhovde.

– Erlend fremstod i intervjuene som en trygg, stødig og praktisk anlagt person med feltkompetanse som traff veldig godt opp mot den utlyste stillingen. Han var også godt forberedt til intervjuene, og kunne synliggjøre at han hadde god kjennskap til SNO som organisasjon, sier seksjonsleder i seksjon rovvilttiltak i SNO, Veronica Sahlén.

Portrettfoto Veronica.
Veronica Sahlén er seksjonsleder i Statens Naturoppsyn. Foto : SNO. 

Fem år med studier på Evenstad

Erlend kommer fra Dombås, og jobbet i fire år som elektriker før han innså at han ville gjøre noe helt annet i arbeidslivet. Han var etablert med fagbrev og fast jobb, men valgte å si opp stillingen. Først ble det ett år med påbygg på Otta, før han 22 år gammel flyttet til Evenstad for å studere bachelor i utmarksforvaltning i 2017.

– Jeg har alltid vært interessert i jakt og fiske, og liker å være ute. Gradvis innså jeg at jeg ikke ønsket å banke kabler resten av arbeidslivet, men følge drømmen å ha naturen som arbeidsplass. I perioden på påbygg reiste vi til Trondheim på utdanningsmesse hvor Høgskolen i Innlandet hadde stand. Her fikk jeg et godt inntrykk av Evenstad og studier falt seg derfor naturlig her. Jeg husker godt den dagen jeg satte meg i bilen på Dombås, vinket farvel til mor og far, og reiste til Evenstad. Da var det mange tanker som gikk rundt i hodet om jeg hadde gjort det riktige, men jeg har ikke angret et sekund, sier Furuhovde.

Erlend Furuhovde ute i naturen.
Etter fem år med studier på Evenstad skal Erlend til høsten ut i arbeidslivet. Foto : Privat. 

Målrettet arbeid i studietiden

Statens naturoppsyn er miljøforvaltningens operative feltorgan, og en svært attraktiv arbeidsplass for mange Evenstad-studenter. SNO har tilsyn med nærmere 3000 verneområder i Norge, samt mange oppgaver tilknyttet forvaltning av store rovdyr arter som kongeørn, ulv, jerv, bjørn og gaupe.

Tidlig i studieløpet gjorde Erlend strategiske valg for å kunne realisere drømmen. Han tok kontakt med prosjekter på Evenstad som innebar mye feltarbeid på rovvilt, og ble tidlig involvert i forskning -og forvaltningsrelevant arbeid. Han skrev en forskningsrettet bacheloroppgave om bestandsregistrering av jerv i barskog, som inngikk som et delprosjekt i SKOGSJERV og Grensevilt-prosjektene.

– Evenstad har unike muligheter for de som er interessert i naturopplevelser og tilegning av erfaringsbasert kunnskap.  Vi har gode veiledere i fagmiljøet, og jeg tror nøkkelen til å få bli med mye i felt utenom skoletid er så enkel som å oppsøke de prosjektansvarlige i prosjektene og spørre om å få bli med. Får du først sjansen er det bare å klemme til og vise at du er å regne med døgnet rundt, sier Furuhovde.

– Til tross for sin unge alder så har Erlend opparbeidet seg en god del erfaring, både før og under studietiden. Gjennom den jobben han har gjort på rovvilt i felt på vegne av forskningen som drives på Evenstad, har han opparbeidet seg den spisskompetansen på rovvilt som kreves for den stillingen vi har ansatt han i, sier Sahlén.

Prosjektet med jerv har medført at han flere ganger har jobbet ute i skogen om nettene med bestandsregistrering og forskningsfangst, før han dagen etter hadde forelesning.

– På Evenstad har jeg fått en solid utdannelse, men skal man komme gjennom nåløyet hos SNO tror jeg man må gjøre litt ekstra. Derfor har jeg satset på prosjekter og sagt ja til det aller meste. Jeg har til tider måttet prioritere bort fester og annet gøy, men til gjengjeld fått flydd helikopter, hatt nærkontakt med både ulv, bjørn og jerv. Jeg må få takke både studiestedet Evenstad og de ansvarlige i forskningsprosjektet SKOGSJERV- og SKANDULV for at de har gitt meg fritt spillerom og tillit slik at jeg har kunnet få utvikle meg faglig også utenom skoletid, sier Furuhovde.

Jerv i bås.
Erlend har i studietiden blant annet vært involvert i bestandsregistrering av jerv. Foto : Privat.  

Starter i SNO til høsten

Mot slutten av 2021 kom muligheten han hadde ventet på, da SNO utlyste en stilling som naturoppsyn innen seksjonen for rovvilt. Et speed-intervju ble etterfulgt av et dybdeintervju i Trondheim hos Miljødirektoratet, og i starten av mars fikk han jobbtilbudet han har takket ja til.

– Jeg regnet med at det var tøff konkurranse om denne stillingen, så det var først etter dybdeintervjuet jeg virkelig innså at jeg hadde en mulighet. Stillingen er lagt til Narvik, så nå er jeg på utkikk etter sted å bo til høsten når jeg starter opp. Nå skal jeg fullføre mastergraden først, der jeg bruker drone til å se nærmere på adferd og reproduksjon hos elg, sier Furuhovde.

– Nå forventer vi først og fremst at Erlend fullfører mastergraden sin. Her har vi i samråd med Erlend satt en dato som skal sikre at han rekker å bli ferdig. Det er viktig for oss, og det vil være viktig for han på lang sikt. Ellers forventer vi at han er proaktiv i å utnytte sjansene til å bli kjent i teigen han skal jobbe i, med kollegene sine og bredden i vår oppgaveportefølje, sier Sahlén.

Hos SNO venter en attraktiv stilling med mye feltarbeid. Stillingen er lagt til seksjonen som jobber med tiltak knyttet til rovvilt og gjennomføring av den gjeldende rovviltpolitikken. Dette innebærer alt fra fellingsarbeid av store rovdyr, bistå og veilede kommunale fellingslag, dokumentasjon av arter, samt noen ganger flytting av rovdyr.

– Jeg ser tilbake på tiden min her på Evenstad som en fantastisk periode i livet jeg aldri ville vært foruten, og det er derfor ikke uten vemod at dette markerer slutten av min studietid her i Østerdalen. Men til tross, jeg gleder meg stort til å ta fatt på arbeidet i den nye stillingen til høsten, med lite kontortid, noe som passer meg midt i blinken, avslutter Furuhovde.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 4. apr. 2022 14:33 - Sist endret 5. apr. 2022 09:26