Pris til HINN-studenter

Fire av studentene våre har fått Antidoping Norges studentpris for 2021.

Collage med to studenter ute i naturen.

Ane S. Omholt og Karina K. Skogli var to av de fire studentene våre som fikk studentprisen til Antidoping Norge. 

Elise Novum, Beatrice Nilsen, Karina K. Skogli og Ane Skagestein Omholt studerte bachelor i folkehelsearbeid studiested Elverum da de tok fatt på bacheloroppgaven. De ønsket å finne ut hva slags kunnskap og kompetanse helsesykepleiere i Innlandet har om dopingbruk, en tematikk som er svært relevant for Antidoping Norge. Det endte med at de fire fikk en av to studentpriser som organisasjonen deler ut.

- Stas å få anerkjennelse

-Det er veldig stas å få anerkjennelse for den jobben vi har lagt ned i oppgaven, og at oppmerksomheten rettes mot dette problemområdet. Dette er et felt det er forsket og undersøkt lite på tidligere, og vi har hatt stor interesse av å utforske tematikken nærmere, sier Elise Novum.

To kvinnelige studenter som studerer folkehelse.
Beatrice Nilsen og Elise Novum studerte begge bachelor i folkehelsearbeid ved studiested Elverum. Foto : Privat. 

Relativt tidlig i arbeidet var Antidoping Norge involvert med råd i planleggingsfasen, men organisasjonen var ikke involvert i datainnhentingen eller rapporteringen.

- Antidoping Norge og Innlandet Fylkeskommune har samarbeidet om forebyggende antidopingarbeid i regionen i mange år og styringsgruppen for antidopingarbeid i Innlandet har også bidratt til at prosjektet ble realisert, sier forskningssjef i Antidoping Norge, Fredrik Lauritzen.

Lavt kunnskapsnivå om dopingbruk

Funnene i bacheloroppgaven viser at det generelt er et lavt kunnskapsnivå blant helsesykepleiere i Innlandet om dopingbruk, og at det er behov for kursing og kompetanseheving.  

Prisen deles ut av Antidoping Norge hvert år til studentoppgaver med relevans for antidopingarbeidet. Lauritzen sier de fire HINN-studentene skilte seg ut med en sterk oppgave.

- Oppgaven ga oss nyttig innsikt i helsesykepleieres kunnskap om- og forhold til forebyggende antidopingarbeid. Helsesykepleiere er en viktig målgruppe for Antidoping Norges folkehelsearbeid generelt og i våre samarbeid med kommuner og fylkeskommuner spesielt, og resultatene kan bidra til å påvirke hvordan vi tilnærmer oss, og gir kompetanseheving til denne yrkesgruppen, sier Lauritzen.

Ønsker en holdningsendring

De fire studentene mener det er behov for en holdningsendring  blant yrkesgruppen når det kommer til kunnskapsheving, og at terskelen for å spørre/nevne doping ved mistanke kan senkes da mange helsesykepleiere ga uttrykk for at de unngår å spørre.

- Fremover ville det vært interessant å jobbe videre med problematikken i Innlandet. Vi mener også at undersøkelsen som vi utarbeidet kan bli brukt til videre kartlegging på andre områder, sier Novum.

Som vinnere av prisen fikk de fire studentene 10.000 kroner på deling som de står fritt til å disponere slik de selv ønsker.

- Antidoping Norge er interessert i å bringe frem ny kunnskap som kan bidra til å styrke antidopingarbeidet. Et virkemiddel for å oppnå dette er å stimulere studenter til å velge oppgaver som er relevante for antidopingarbeidet gjennom en årlig studentpris, forklarer Lauritzen.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 21. sep. 2021 10:05 - Sist endret 21. sep. 2021 10:05