Fordyper seg i sin fremste hobby

Elias Olsen ønsket få en vitenskapelig og forskningsbasert innfallsvinkel til klatring. Derfor valgte han master i treningsfysiologi.

Mann som klatrer.

Klatring er både en fritidsaktivitet og arena for forskning for Elias. Foto : Privat. 

26-åringen fra Ski har hele livet hatt en spesielt stor interesse for idrett og trening. Personlig var han i ung alder aktiv i lagidretter, men gradvis ble han mer opptatt av spesielt klatring. Som bachelorstudent skrev han bacheloroppgave om nettopp klatring. Da sammenlignet han utøvere innen de to disiplinene buldring og sportsklatring opp mot hverandre. Ønsket om å fordype seg og forske videre var medvirkende til at han valgte masterstudier på Lillehammer.

Ønsket å fordype seg i avansert treningsfysiologi

– Dette studiet var det eneste aktuelle som virkelig fordypet seg i fysiologi, som jeg er spesielt opptatt av. At studiet hadde emnet avansert treningsfysiologi så jeg på som veldig positivt, og det spilte absolutt en viktig rolle i at jeg flyttet til Lillehammer for å studere, sier Olsen.

Master i treningsfysiologi ser nærmere på hvordan trening og helse henger sammen, og gir Elias og medstudentene innsikt i hvordan kroppen påvirkes både av fysisk aktivitet og inaktivitet. Elias er nå inne i sitt siste semester som masterstudent. Nå skriver han masteroppgave om klatring, samtidig som han trener for ungdomsgruppa til Lillehammer klatreklubb.

– Det føles veldig godt å kombinere hobbyen min med forskning og vitenskap på studiet på denne måten. Klatring er et relativt ungt og nytt forskningsfelt, så det er mange tema jeg kunne velge å fordype meg i. Valget falt på å se nærmere på hva som kan være med på å bestemme prestasjon i klatring, forteller Olsen.

Mann som holder i et håndtak når han klatrer.
Hva som bestemmer prestasjon i klatring er tema for masteroppgaven til Elias. Foto : Privat. 

Masterstudiet er ment å fremme kunnskap om trening som prestasjons- og helsefremmende middel. Elias og medstudentene hans får ta del i alle stadiene av et forskningsarbeid.

– Som masterstudent har jeg fått en dypere for fysiologi og trening, og en bedre evne til å vurdere forskning på dette feltet. For øyeblikket jobber jeg med å analysere data jeg har samlet inn fra utøvere helt opp til landslagsnivå. Jeg jobber mye alene, men har fått god oppfølging underveis fra veilederen min og gleder meg til å levere masteren i mai, forteller Olsen.

Har takket ja til jobb ved NTG Klatring

Master i treningsfysiologi er et godt valg om du ønsker å jobbe med forskning og utvikling, eller forebyggende og helsefremmende arbeid, enten i idrettslag og organisasjoner, eller offentlig og privat sektor. I tillegg kvalifiserer studiet for opptak på en rekke doktorgradsutdanning i inn- og utlandet. Elias har allerede fått et jobbtilbud fra NTG Klatring som han har takket ja til, gjeldende fra 1. april til sommeren i første omgang.

Mange valgmuligheter etter fullført mastergrad

– Det er veldig hyggelig å få muligheten til å bidra der med kompetansen jeg har opparbeidet meg. Det er en attraktiv jobb, samtidig som jeg ser at det er mange andre gode jobbmuligheter ved fullført grad. Jeg kunne også tenkt meg å jobbe som høgskolelektor, som lærer på videregående innen idrett eller på toppidrettslinjer eller innenfor folkehelse. Det er mange muligheter, fastslår Elias.

Han beskriver de to årene som masterstudent som lærerike og intense. Under arbeidet med masteroppgaven har han på mange måter designet sitt eget prosjekt, noe som har gitt en bratt læringskurve.

– Som nyutdannet bachelorstudent følte jeg vi hadde lært mye i løpet av de tre årene, men de to årene som masterstudent har gjort meg mer reflektert og nyansert. Jeg har fått en større forståelse og kompetanse for hvordan vi kan bruke vitenskap/forskning til å optimalisere trening for ulike individer og grupper, sier Olsen.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 29. mars 2022 09:09 - Sist endret 29. mars 2022 09:09