- Et lærerikt og samfunnsnyttig studium

Ingvild M. Johansen valgte bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Nå jobber hun ved Elverum ungdomsskole. 

Kvinne på skitur med en hund.

Ingvild Johansen jobber nå som lærer ved Elverum videregående skole. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

26-åringen fullførte bachelorgraden ved studiested Elverum i 2019, og det gikk kun noen få måneder til hun fikk seg relevant jobb. Samtidig som hun er lærer i ulike fag driver hun også sitt eget firma innen trening og kostholdsveiledning. Fra tidligere har hun utdannelse som personlig personlig trener, i tillegg til at hun har tatt årsstudium i mat, ernæring og helse hos oss.

Ville jobbe med mennesker

Etter å ha bodd i Elverum i sju år bestemte Ingvild seg for å ta en bachelor grunnet hennes interesse for å jobbe med mennesker og hennes ønske om å kunne stå på flere bein.

- Jeg tilegnet meg mye ny og spennende kunnskap. Jeg var også heldig med jobben min som personlig trener, da det er en ganske fleksibelt yrke. Det gjorde det mulig å kombinere jobben med studiene. Jeg sier ikke at det var enkelt, men det gikk fint.

God balanse mellom teori og praksis

Faglærerutdanningen har en fin balanse mellom praktiske og teoretiske fag. Ingvild trivdes best når de hadde praktiske økter i hallen. Faglærerstudenter får også erfaring fra både barn- og ungdomsskole samt videregående skole i løpet av de tre praksisperiodene.

- Det var en artig opplevelse å få et innblikk i skolelivet fra et annet perspektiv enn før. Jeg har fullført mine praksisperioder ved Våler Barneskole, Elverum Ungdomsskole og Elverum Videregående skole. Det var mye planlegging og gjennomføring av ulike type økter med forskjellige kunnskaps- og ferdighetsmål.

Studentene på studiet tilegner seg kunnskap om blant annet klasseledelse, forskjellige undervisningsformer, planlegging og didaktisk tenkning. I tillegg har de også andre teoretiske fag som anatomi, fysiologi og trenings- og ernæringslære.

- Utdanningen setter stort fokus på blant annet tilpasset opplæring der vi øver mye på å tilrettelegge fysisk aktivitet slik at alle, uansett fysisk form kan delta. Det er veldig viktig med tanke på å kunne inkludere alle barn i undervisning og sikre at alle opplever mestring og glede.

Smilende jente mot en hvit bakgrunn
Ingvild Johansen kombinerte studier med jobb som personlig trener. Foto : Høgskolen i Innlandet.

Mange ulike idrettsaktiviteter og varierte skoledager

Når det gjelder idrettsfagene har studentene et veldig bredt spektrum av aktiviteter de driver med i løpet av bachelorutdanningen. Ballidretter som fotball, håndball og innebandy, basistrening, samt styrketrening og friluftsliv.

- Det som jeg likte mest var friluftsliv. Vi var på mange turer i løpet av det andre studieåret. Mange av dem varte i flere dager og vi har også fått opplevd hva de ulike årstidene har å by på. Vi lærte mye nyttig og spennende som vi kan benytte på flere områder i livet.

Skoledagene er veldig varierte. Noen ganger begynner dagen med praktiske fag i idrettshallen og fortsetter med teori i klasserommet. Andre ganger er dagene kortere med kun teori eller kun fysisk aktivitet. Det skjer også at studentene er ute hele dagen på ski eller tilbringer dagen i svømmehallen.

- Vi hadde også en del gruppearbeid da vi satt sammen på slutten av skoledagen eller benyttet våre fridager for å løse dem. Skolen har mange ulike grupperom og fine fasiliteter der studentene kan jobbe sammen, bruke pensum og drøfte sine ideer om et gitt tema.

Ingvild er veldig fornøyd med både foreleserne og klassen.

- Vi hadde mange kjempeflinke lærere og forelesere. Jeg var veldig heldig med klassen min også, vi hadde et veldig bra klassemiljø. Medstudentene mine var veldig flinke til å arrangere ting og invitere andre på ulike sosiale samvær.

Før og etter studiet

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag passer godt til deg som er interessert i fysisk aktivitet og kunnskapsformidling, og har et ønske om å jobbe med barn og ungdom.

- Jeg synes at mine tidligere opplevelser og den erfaringen som jeg har fått i de årene som har gått fra å være ferdig på videregående til jeg har startet på denne bacheloren har satt mye i et helt annet perspektiv. Jeg tror at denne livserfaringen har hjulpet meg til å være en god rollemodell for elevene mine.

I Norge er det stort behov for lærere. Ingvild fikk raskt jobb etter fullførte studier, og ble tilbudt vikarstilling på Elverum Ungdomsskole fra januar i år.

- Mange av mine medstudenter søkte jobb allerede i løpet av det siste semesteret, altså på våren, og kunne begynne som faglærere ved skolestart. Mange får også undervise i andre fag i tillegg til kroppsøving uten å ha utdanning i det, spesielt når en jobber som vikar. Det samme skjedde med meg, jeg underviser også i naturfag.

Vil undervise i flere fag

Ingvild trives med å jobbe med både ungdom og voksne og har planer om å starte en privat skole med tilpasset undervisning til elever som sliter med teoretiske fag.

- Her vil fokuset være på aktiv læring der elevene kan tilegne seg kunnskap via praktisk arbeid. I tillegg vil jeg også gjerne undervise i mat og ernæring.

Av Reka Hodgyai
Publisert 2. juni 2021 14:00 - Sist endret 25. aug. 2021 14:51