- Et attraktivt og interessant studium

Renate fullførte bachelor i folkehelsearbeid hos oss. Nå har hun fast jobb rett utenfor Bergen.

Portrettfoto av Renate Bråtås

Renate Bråtås jobber som miljøterapeut etter fullførte studier ved studiested Elverum. Foto : Privat. 

Renate Bråtås ble uteksaminert fra bachelor i folkehelsearbeid på studiested Elverum i juni 2020, midt under corona-pandemien. Karmøy-jenta har nå fått seg fast stilling som miljøterapeut på en avlastningssenter for barn og unge med ulike behov.

- Mye handler om å være flink når du får muligheten på et jobbintervju. Her må du gi en god beskrivelse av din kompetanse og ferdigheter for å overbevise arbeidsgiveren om at du er kvalifisert for jobben. Dette, som også mitt eksempel viser, er ikke umulig, men det krever litt, sier Bråtås.

Kan få jobb i mange bransjer

Ifølge Renate inkluderer utdanningen mange varierte emner fra ulike kunnskapsfelt som kan brukes i flere bransjer. Som folkehelsearbeider er man kvalifisert til å jobbe blant annet på frisklivssentraler, rehabiliteringssentre, skoler, som folkehelsekoordinator i kommuner, på ulike treningssentre og mange andre steder med fokus på livsstil og livsstilsendring. Hun selv hadde alltid lyst til å jobbe med mennesker, å hjelpe og gjøre en forskjell, enten i privat eller i kommunal sektor.

- Jeg var veldig overrasket over at studiet inkluderte emnet ¨Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling¨ som etter min mening kan åpne enda flere muligheter etter endt studium. Å starte egen forretning er også blant mine langsiktige fremtidsplaner, forteller hun.

Fikk studiet anbefalt av venninne

Renate droppet sine opprinnelige planer om å studere vernepleie eller sykepleie søkte i 2017 folkehelsearbeid istedenfor, etter en anbefaling fra en venninne som hadde gått det samme studiet ved Høgskolen i Innlandet.

- Folkehelsearbeid er et veldig fint men også ganske nytt studium ved høgskolen. Lærerne er derfor veldig opptatt av å utvikle det basert også blant annet på studentenes opplevelser knyttet til de ulike emnene. Eksamensformer og innholdet i de ulike emnene kan derfor variere noe fra kull til kull, sier Bråtås.

To kvinner på kajakk-tur
Mye av undervisningen på folkehelse foregår utendørs. Foto : Privat.

Retter oppmerksomheten mot fysisk aktivitet og kosthold

Det er veldig mye fokus på kosthold og fysisk aktivitet på dette studiet, i tillegg til tilrettelegging for ulike målgrupper og planarbeid. Det er også mye gruppearbeid gjennom alle årene, så en vanlig skoledag for Renate inkluderte ofte mange timer på biblioteket før eller etter forelesningene der hun og hennes gruppe jobbet med innleveringsoppgaver. Det som hun trivdes best med var derimot noe annet:

- Det beste med studiet er at undervisningen er veldig variert og den er ofte utenfor klasserommet i ulike arenaer som i svømmehallen, idrettshallen eller ute i friluft. Jeg liker å være i aktivitet og for meg var det en stor fordel å kunne være ute i skoletiden, selv om værforholdene noen ganger var litt utfordrende.

Skryter av det sosiale miljøet

Renate synes også at det er et veldig bra sosialt miljø på studiestedet. Etter hennes mening er det mange positive sider ved å studere i en mindre by.

- Jeg synes at Elverum er fantastisk som studentby. Jeg likte veldig godt det å kunne bli bedre kjent med folk også utenfor klassen min. I tillegg er det en veldig god følelse å kunne se kjente ansikter på ulike steder i byen mens man er på handletur eller på treningssenter.

På bachelor i folkehelsearbeid er det som regel 30-40 studenter i et kull. Dette gjør at forholdet til foreleserne blir helt annerledes enn på et stort universitet med fulle auditorier. Det er mulighet for å bli bedre kjent for de som vil og, som Renate sier, lærerne ønsker som regel å bli bedre litt bedre kjent med studentene.

- Jeg hadde personlig alltid et bra forhold til forelesere mine, selv om jeg er den typen som sier ifra hvis jeg er uenig eller ikke trives. Jeg var ofte på kontoret deres om jeg hadde spørsmål eller ønsket å diskutere noe, og de var alltid åpne for tilbakemeldinger.

Å søke på dette studiet krever ingen forkunnskaper, men du må allikevel være en person som liker trening og kosthold og har interesse for idrett og ulike typer fysisk aktivitet, sier Renate.

- Å like å være aktiv og sosial og ha en interesse for å jobbe med mennesker er viktig for å kunne trives på folkehelsearbeid og senere i arbeidslivet da mesteparten av karrieremulighetene er knyttet til kunder, brukere eller pasienter, sier Renate.

Som miljøarbeider har Renate ansvar for to barn i rullestol der hun legger opp dagen deres på best mulig måte. Det er selvfølgelig også rom for fysisk aktivitet i løpet av dagen, men dette er veldig lavterskel på grunn av de ulike diagnosene de har. Ved siden av jobben tar Renate også et årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling grunnet hennes interesse i å ordne og tilrettelegge for andre.

- Det eneste jeg savner fra jobben min nå kontra tidligere vikarstillinger jeg hadde er å kunne kommunisere med brukerne, da de barna jeg er ansvarlig for nå ikke har språk. Jeg trives ellers veldig mye med å være sosial med brukerne. Det hjelper meg til å forstå dem bedre og gjør meg i stand til å kunne reflektere over hvorfor jeg gjør den jobben jeg gjør, som jeg synes er veldig spennende.

Av Reka Hodgyai
Publisert 21. mai 2021 13:26 - Sist endret 3. jan. 2022 12:32