Å studere noe man brenner for

Ønsket om å utgjøre en positiv forskjell for andre fikk Aurora til å velge bachelor i sosialt arbeid ved studiested Lillehammer.

Kvinnelig student på en strand.

Aurora startet høsten 2020 på bachelor i sosialt arbeid ved studiested Lillehammer. Foto : Privat. 

Aurora Sjøvoll er 22 år og kommer fra Ski. Etter å ha gått på Folkehøgskolen Sørlandet under linjen globalt fokus, flyttet hun høsten 2020 til Lillehammer for å ta bachelor i sosialt arbeid.

Aurora har alltid hatt et ønske om å hjelpe mennesker til en bedre hverdag. Dette har hun blant annet gjort ved å engasjere seg innenfor frivillig arbeid. Valg av studium var derfor ikke vanskelig. Aurora ønsker å jobbe innenfor et yrke der hun kan utgjøre en forskjell. I tillegg var tanken på å ha muligheten til å jobbe innenfor flere områder appellerende. Hennes fremtidige drømmejobb er å enten jobbe innenfor rusomsorg eller med flyktninger.

- Så langt synes jeg det er veldig givende å studere sosialt arbeid. Vi har lært mye på kort tid, og det er spennende at vi er gjennom et bredt spekter av temaer. Noe av det vi har vært lært om til nå er fattigdom, flyktninger, rusproblematikk og politikk. Vi lærer om alt fra juss til psykologi.

På videregående ble Aurora kjent med noen av temaene. Blant annet psykologi, sosialkunnskap og sosiologi. 

- Jeg opplever å ha et godt grunnlag av pensum med tanke på at jeg har vært gjennom noe av det før. Men det første halvåret er tross alt en introduksjon til sosialt arbeid, og er grunnleggende for studiet. Dette er positivt, sånn at alle kan henge med fra start uavhengig av bakgrunn og forkunnskap.

Student foran Bergen by.
Aurora beskriver det som veldig givende å studere sosialt arbeid ved HINN. Foto : Privat.

Student for første gang under en pandemi

Usikkerheten knyttet til å starte som ny student høsten 2020 var mange. Blir det kun digital undervisning? Får jeg i det hele tatt muligheten til å bli kjent med nye mennesker? Aurora føler seg heldig siden hun har hatt flere fysiske forelesninger enn først antatt, noe hun er glad for.

- Vi har mye undervisning på skolen, så vi får sett og møtt både forelesere og medstudenter. Det er ikke nødvendigvis sånn for alle, så jeg er veldig glad for at vi får lov til det. Det hadde nok vært et mer fjernt forhold til foreleserne og vanskeligere å skaffe seg et sosialt nettverk om vi måtte ha alt over nett.

På grunn av pandemien er klassen delt opp i flere og mindre grupper. Det vil si at hun ikke har fått vært med hele klassen sin. Dette ser hun både fordeler og ulemper med.

- Personlig har jeg kommet godt inn i det sosiale miljøet. Det at vi er i mindre grupper, kan jo på noen måter være dumt, men samtidig kan man få god kontakt med gruppa si. Selv opplever jeg alle studentene som veldig snille, imøtekommende og fine mennesker.

Hun er også fornøyd med arbeidsfordelingen på studiet. Hun forteller at mengden med forelesninger gjør at behovet for selvstudium blir mindre. I tillegg har de mye gruppearbeid, noe som overrasket henne ved studiet. Hun gleder seg til de forhåpentligvis får en praksisperiode før jul, med mindre covid-19 setter en stopper for det.

Gode jobbmuligheter

Aurora er ikke bekymret for at det skal bli vanskelig å få fast jobb etter fullført studium. Med en bachelor i sosialt arbeid vil hun være aktuell for en rekke ulike stillinger, i tillegg forteller hun at de blir godt forberedt til å være ute i arbeid.

- Jeg opplever at studiet er opptatt av at vi som studenter skal være godt forberedt til arbeidslivet og har blant annet stort fokus på praksis og ferdighetstrening.

Hun tror en bachelor i sosialt arbeid passer for alle med et ønske om å skape endring i andres hverdag. Hun forteller at en sosialarbeider bør være omsorgsfull, ærlig og modig.

- Du må være villig til å stå opp for den som ikke har mulighet, eller som ikke klarer det selv.

Aurora gleder seg til tre år på Lillehammer og anbefaler studiet videre til deg med et hjerte som brenner for andre.

Av Amanda Thomassen Westerheim
Publisert 19. mai 2021 15:34 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47