- Studiet er svært relevant til stillingen jeg har

Pandemier var noe av det Mona Wiik Jonassen lærte om på master i folkehelsevitenskap. Nå kan hun få bruk for det i praksis som folkehelsekoordinator i Vang kommune.

Kvinnelig student med vitnemålet sitt utenfor Terningen Arena.

Mona Wiik Jonassen fullførte sine studier ved Høgskolen i Innlandet sommeren 2020. Foto : Privat. 

1. desember 2020 gikk Mona inn i rollen som folkehelsekoordinator i frisklivssentralen tilknyttet Vang kommune.

- Jeg håper at jeg i tiden fremover blir involvert i arbeidet med å forebygge covid-19 her i kommunen, i samarbeid med kommuneoverlegen.

Studerte master i folkehelsevitenskap

Mona var ferdigutdannet hos oss i sommer, men allerede tilbake i januar 2020 fikk hun jobb i Vang kommune. Fra august har hun jobbet 40 prosent innen friskliv og 30 prosent på et prosjekt om styrking av skolehelsetjenesten. Nå jobber hun også 20 prosent som folkehelsekoordinator.

- Jeg har fått et svært godt førsteinntrykk av kommunen og jobben i seg selv. Jeg blir godt ivaretatt, og har samtidig fått varierte arbeidsoppgaver. Innen friskliv så har jeg mange individuelle samtaler med motiverende intervju som metode. I tillegg gjennomfører jeg en god del gruppetreninger.

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner er et tverrfaglig studium der studentene lærer om påvirkningsfaktorer for helse, og hvordan man kan forbedre folkehelsen. Mona jobber først og fremst mot personer som har blitt henvist til henne fra lege, Nav eller psykisk helse, og som vil endre livsstilsvaner.

- Med tanke på tilrettelegging til fysisk aktivitet er bachelorgraden svært relevant til arbeidet mot denne målgruppen. Men det er masterstudiet jeg har aller mest bruk for i mitt daglige arbeid i Vang kommune.

Skrev master om folkehelsekoordinator-funksjonen

Mona skrev nemlig masteroppgave om folkehelsekoordinatorer-rollen. Dette var en kvalitativ studie som så nærmere på hvordan folkehelsekoordinatorer opplevde sektorielt samarbeid.

- Masterstudiet var svært lærerikt, og da spesielt det å skrive masteroppgave.

Det hjelper meg i arbeidet med å få et innblikk i kommunalt folkehelsearbeid nærmere bestemt prosesser relatert til helsefremmende og forebyggende arbeid. Jeg har hatt stort utbytte av studiet, og bruker det daglig i jobben min.

Studerte fem år i Elverum

25-åringen kommer opprinnelig fra en bygd utenfor Sandnes. Hun ønsket å studere i en annen del av landet, og flyttet til Elverum for å ta bachelor i folkehelsearbeid. Ved fullført grad fortsette hun på master i folkehelsevitenskap som hun fullførte i juni 2020.

- Bachelorgraden var virkelig interessant, men jeg ønsket å gå mer i dybden rent faglig. Derfor bestemte jeg meg for å ta master, og samtidig øke sjansene for å få relevant jobb, forteller Mona.

- Søk masterstipend

Hun råder nåværende masterstudenter til å skaffe seg relevant deltidsjobb ved siden av studiet. Selv jobbet hun om instruktør på et smaksverkstedet, som er et helsefremmende tilbud til barn og ungdom. I tillegg oppfordrer hun dem til å søke på mastergradstipend fra folkehelseforeningen.

- Det jeg gjorde jeg, og jeg var så heldig at jeg vant. Da får man en mulighet til å fronte kunnskapen fra masteroppgaven, noe som øke mulighetene for å få en relevant jobb.

For det var på ingen måte tilfeldig at Mona fikk relevant jobb i Vang kommune. Hun startet med jobbsøking allerede i november 2019 slik at hun tidlig fikk erfaring både med å skrive søknader og gjennomføre intervju.

- På intervjuet klarte jeg å forklare hva slags kunnskap jeg hadde fått fra studiet på en forståelig og alminnelig måte. De bet veldig på, da både studiet og masteroppgaven var svært relevant opp mot stillingen.

Folkehelse som fagfelt er i nærmest kontinuerlig utvikling. Mona mener det er viktig å hele tiden oppdatere seg innen fagfeltet for å holde tritt med utviklingen, også etter fullførte studier.

- Mitt aller beste råd til deg som masterstudent på folkehelse er å bestemme deg tidlig for et fagområde du ønsker å fordype deg i på masteroppgaven. Jeg skrev om og fikk faglig innsikt i rollen som folkehelsekoordinator, og får derfor nå stort utbytte av det i stillingen som folkehelsekoordinator.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 31. mai 2021 13:16 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47