- Et viktig og relevant studium

Etter fullført master i folkehelsevitenskap fikk Maria Emilie Gresslien raskt jobb som forskningsassistent i Oslo. 

Maria Gresslien

Maria Emilie Gresslien fikk jobb som forskningsassistent kort tid etter fullført master i folkehelsevitenskap. Foto : Privat. 

Det var en hektisk vår for Maria, med jobbsøking og innspurt på masteroppgaven i folkehelsevitenskap midt under covid-19. Så gikk ferden videre til jobb ved Oslo universitetssykehus.

Høsten 2018 startet hun på master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner ved studiested Elverum. Fra tidligere har hun en bachelor i ernæring fra hjembyen Oslo, men hun ønsket å ta en master med et litt mer overordnet blikk på folkehelse.

- Hva skaper sykdom og god helse? Dette var overordnede spørsmål jeg fattet interesse for, og litt av bakgrunnen for at jeg valgte å flytte til Elverum for å ta master, erindrer Maria.

Et tverrfaglig studium

Master i folkehelsevitenskap er et tverrfaglig studium som er spesielt utformet slik at studentene blir i stand til å imøtekomme et økende behov for kompetanse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot befolkningens behov og ønsker for bedre helse.

- Jeg trivdes veldig godt på høgskolen, spesielt med de faglig dyktige foreleserne og den gode oppfølgingen jeg fikk. Jeg har alltid vært interessert i spesielt medisin og helse, og lære om alt i kroppen. I løpet av studietiden innså jeg at for å forstå alt som påvirker menneskers helse må man ha et overordnet blikk på strukturene i samfunnet. Dette er et viktig og relevant studium, mener Maria.

Rett ut i jobb i Oslo

Som følge av covid-19 kan det for mange nyutdannede være litt utfordrende å finne relevant jobb rett etter fullførte studier. Men allerede 1. juli startet Maria som forskningsassistent ved Oslo universitetssykehus.

- Jeg var litt heldig, men samtidig begynte jeg tidlig å tenke på mulige fremtidige arbeidsplasser. Allerede i januar begynte jeg forberedelsene, og varslet nettverket mitt om at jeg var på jobbjakt. Og det løste seg på en god måte.

Kartlegger sjeldne diagnoser

I stillingen som forskningsassistent ved Oslo universitetssykehus jobber hun i en kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Her samler hun inn pågående forskningsprosjekter som går på sjeldne diagnoser i Norge, som deretter legges inn i en europeisk database for å få en oversikt. Hensikten er å gjøre det sjeldne mer kjent.

- For meg føles dette veldig meningsfullt. De har få steder å oppsøke for informasjon, så dette kan forhåpentligvis hjelpe mange med sjeldne diagnoser og deres pårørende, sier Maria.

At den nye jobben står så godt til hva hun har studert er Maria spesielt takknemlig for. For kort tid siden leverte hun nemlig sin masteroppgave, og mye av det hun lærte i det arbeidet har hun nå nytte av. 

Skrev master om aktivitetstilbud

- I arbeidet med masteren fokuserte jeg på et aktivitetstilbud i Asker kommune hvor mennesker kan dra og delta i ulike kultur- og naturaktiviteter. Jeg ønsket kort fortalt å finne ut om dette gratistilbudet var et helsefremmende tiltak, forteller hun.

NaKuHel Asker er en møteplass med ulike aktiviteter innen natur, kultur og helse. Aktivitetene drives av frivillige, personer i arbeidstrening, ansatte og studenter i praksis. Maria brukte en kvantitativ metode for å måle blant annet livskvalitet blant brukerne av tilbudet.

- Masteroppgaven på studiet er en ypperlig mulighet som forbereder oss på arbeidslivet. Jeg lærte meg blant annet å koordinere med andre, lage avtaler og rapportere, samt forholde meg til en veileder. Men spesielt dette med å gjennomgå litteratur på feltet og gjøre forskning tilgjengelig er noe jeg har overført til jobben min som forskningsassistent, sier Maria.

- Mulighetene er mange

Hun beskriver master i folkehelsevitenskap som et svært forskningsbasert studium. Hun har alltid hatt en drøm om å jobbe på et sykehus, så å starte egen karriere på Oslo universitetssykehus er en god start.

- Foreløpig er jeg veldig fornøyd med å ha fått meg en så meningsfull jobb hjemme i Oslo. På sikt håper jeg å få jobbe enda mer rådgivning, men dette er absolutt en fin begynnelse.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 31. mai 2021 13:08 - Sist endret 25. aug. 2021 14:47