Ledige studieplasser

Ledige studieplasser i samordna opptak

Studier lyses enten ut i lokalt opptak eller i Samordna opptak. Ledige studieplasser i samordna opptak lyses ut den 19. juli og åpner for søknader 20. juli klokken 09.00.

Der gjelder første mann til mølla prinsippet og studier trekkes så fort de er fylt opp.

Trykk her for oversikt over ledige studieplasser i Samordna opptak

Hender som skriver på tastatur.

Finn en ledig studieplass

Etter ordinær søknadsfrist har noen av studiene våre i det lokale opptaket fortsatt ledige plasser, se listen nedenfor hvilke studier som fortsatt har ledige studieplasser. Denne listen inneholder studier i vårt lokale opptak, det vil si mastergradsstudier, videreutdanninger og lignende.

Liste med ledige studieplasser

Student sitter fremfor en pc-skjerm.

Slik søker du ledige plasser

Alle ledige studieplasser søkes via lokal søknadsweb. Studiene fjernes for søking når de er fulltegnet. Søkerne må dekke opptakskravet til studiet selv om det er ledige studieplasser.

Har du problemer med å registrere søknad kan du sende oss e-post opptak@inn.no

2. og 3.året av bachelor

Noen av våre bachelorgrader har opptak direkte til 2. og 3.år for søkere med årsstudium. Søking skjer direkte i søknadsweb.

Vi har ledige studieplass til 2. og 3.året på følgende bachelorgrader:

Bachelor i folkehelse

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrett

Bachelor i pedagogikk

Bachelor i pedagogikk fleksibel

Faglærerutdanning i musikk

Bachelor i agronomi

Bachelor i landbruksteknikk