Informasjon om koronavirus

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede koronatiltak, men gir nasjonale anbefalinger og råd som fortsatt skal følges. 

Redusere smitterisiko

Alle har et ansvar for å bidra til å redusere risikoen for smittespredning ved høgskolen.

Husk å ha god håndhygiene, og følg de nasjonale myndighetens smittevernråd og eventuelle lokale restriksjoner.

Sykdom eller mistanke om sykdom

Hold deg hjemme og ikke møt på studiestedet ved nyoppståtte luftveissymptomer. Følg nasjonale anbefalinger om testing.

Informasjon fra myndighetene

Høgskolens studenter og medarbeidere skal følge alle anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. 

Her er noen sentrale nettsider som gir deg mer informasjon om koronaviruset og den pågående pandemien:

Aktuelt om koronavirus

Aktuelle lenker

Nasjonale myndigheter

Her er noen sentrale nettsider som gir deg mer informasjon om koronaviruset og den pågående pandemien:

Lokale myndigheter

Koronainformasjon fra kommunene i høgskolens område finner du her: