Studieprogramutvalg

Utvalget er et rådgivende organ for studieprogramansvarlig. Utvalget er en pådriver for videreutvikling av studiekvalitet.

Studieprogramutvalg skal finnes på alle studieprogram. 

Utvalget ledes av studieprogramansvarlig, møtes til vanlig to ganger hvert semester og består av:

 • Studieprogramansvarlig
 • Emneansvarlige tilknyttet studiet
 • Studenttillitsvalgte fra alle årstrinn

Sammensetningen av utvalget kan i spesielle tilfeller tilpasses studienes egenart, og godkjennes av dekanen. I små og kortvarige studieprogram kan formålet oppnås ved en enklere organisering. Det sentrale formålet er at studentenes stemme høres og tas på alvor i en strukturert og åpen ordning.

Studieprogramutvalgene behandler følgende saker:

 • Planlegging og oppfølging av studentevalueringer på studieprogrammet og emnet
 • Oppfølging av større sentrale evalueringer på studieprogramnivå
 • Revisjon av emnebeskrivelser og studieplan
 • Sosialt miljø og sosiale tiltak på studiet
 • Studieprogramansvarligs årlige kvalitetsrapport til fakultetsledelsen
 • Andre saker som studenter og eller andre anser som viktige i arbeidet med studiekvalitet.

Referat fra møtene godkjennes av de tilstedeværende, både studenttillitsvalgte og ansatte. Referatet sendes som vedlegg til e-post til kvalitet@inn.no, og blir gjort tilgjengelig i kvalitetssystemets filarkiv i fakultetets Canvasrom.

Aktuelt innhold på møtene avhengig av tid på året:

 • Første møte på høsten: Gjennomgang av siste års evalueringsoppsummeringer. Planlegging og oppfølging av emneevalueringer, Planlegging av utvalgets møter gjennom året. 
 • Møte i november/desember: Gjennomgang av Studiestartundersøkelsen, Studieprogramansvarliges rapport,
 • Møte tidlig i februar: Gjennomgang av Studiebarometeret, 
 • Møte sent på vårsemesteret: Gjennomgang av nøkkeltall for studieprogrammet, revisjon av emnebeskrivelser og studieplan, oppfølging av studieprogramansvarliges rapport.  

Maler og ressurser

Nyttige lenker

Publisert 18. juni 2021 14:42 - Sist endret 10. mai 2022 12:48