Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen har det gjennomgående fagansvaret for kvalitet i forskningen, forskningsadministrative tjenester og systemer og utviklingsarbeid.

Avdelingen har fagansvaret for den forskningsadministrative forvaltningen og videreutviklingen av høgskolens  samlede forskningsaktivitet. 

Ledelse og ansatte 

Forskningsavdelingen ledes av prorektor forskning:

Bilde av Arild Hovland
Prorektor Forskning
E-post
arild.hovland@inn.no
Telefon
+47 61 28 75 20

Avdelingen består av to enheter:

Se oversikt over alle ansatte i Forskningsavdelingen.

Publisert 10. juni 2021 13:27 - Sist endret 5. jan. 2022 10:39