Rektor/Prorektor

Rektor har det overordnede ansvaret for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten i høgskolen, og har ansvar for at høgskolen har et tilfredsstillende kvalitetssystem.

Rektor skal ta initiativ til å ta opp aktuelle saker og forslag til kvalitetsforbedringer og legger fram høgskolens kvalitetsrapport for høgskolestyret. Rektor legger fram saker for styret som omfatter utvikling av høgskolens studieportefølje.

Publisert 9. sep. 2021 14:44 - Sist endret 9. sep. 2021 14:44