Dekan/Prodekan

Fakultetene ledes av en dekan med en prodekan som nestleder. 

Fakultetene har ansvar for studieprogrammene. Det handler om analyse og forslag om utvikling av kvalitet i utdanningene, utvikling av studieporteføljen, utvikling av studieplaner, bemanning av fagmiljøene med rett kompetanse, gjennomføring av studiene, læringsmiljøet og samspill med omgivelsene.

Fakultetets ansvar for dette ligger hos dekan. Hvert fakultet har en prodekan for utdanning som har spesielt ansvar for fakultetets arbeid med utdanningskvalitet og utvikling av studieporteføljen.

Dekan/prodekan skal godkjenne ordningene for emneevaluering som studieprogramutvalgene foreslår, og holde oversikt over organisering av utvalgene på studieprogrammene.

Publisert 9. sep. 2021 14:41 - Sist endret 9. sep. 2021 14:41