Får nytt åremål som dekan

Maria Hörnell Willebrand får tilbud om nytt åremål som dekan ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB). 

Utendørsfoto fra høgskolens studiested på Evenstad

Dekanen ved ALB har høgskolens studiested på Evenstad som hovedarbeidssted.

Det besluttet et enstemmig styre ved Høgskolen i Innlandet onsdag. 

Hörnell Willebrand har vært dekan ved samme fakultet fra 1. januar 2019, og får forlenget åremålet sitt i nye fire år fra 1. januar 2023.

Maria Hörnell Willebrand har en doktorgrad i viltøkologi. Hun har vært leder for Viltanalyseenheten ved Naturvårdsverket i Sverige fra 2014-2018. Før det var hun ansatt som ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for anvendt økologi og
landbruksfag.

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har over 700 studenter og 120 ansatte.

Det har studiesteder på Evenstad i Stor-Elvdal kommune, i Hamar og på Blæstad rett utenfor Hamar. 

Dekanen har Evenstad som hovedarbeidssted.

Publisert 15. juni 2022 13:05 - Sist endret 15. juni 2022 13:05