English version of this page

Wi-Fi/trådløst nettverk

Eduroam (Education Roaming) er et internasjonalt samarbeid mellom forskning og utdanningsinstitusjoner for et felles trådløs nett som gir kryptert trådløs tilgang til Internett hos alle eduroam-medlemmer.

Formålet med dette samarbeidet er å tilby både ansatte og studenter i ulike utdanningsinstitusjoner, kryptert trådløst tilgang til Internett.

HINN er medlem av dette samarbeidet, hvor Eduroam er det foretrukne trådløse nettverket på Høgskolen. Alle studiesteder til HINN har Eduroam tilgjengelig. Mer informasjon om eduroam.

Du kan logge inn ved å skrive brukernavnet ditt både på Høgskolen i Innlandet og andre høgskoler og universiteter i og utenfor Norge. Tilsvarende kan gjester fra andre universitet og høgskoler logge seg direkte inn på HINN sitt eduroam-nett.

Pålogging til eduroam

Vi anbefaler både ansatte og studenter av HINN å bruke hjelpeverktøy til Eduroam. Dette verktøyet legger de nødvendige innstillinger for påkobling til Eduroam. Du finner dette verktøyet her:

Eduroam CAT (Configuration Assistant Tool)

  • Brukernavn for studenter: studentnummer@inn.no.
  • Brukernavn for ansatte: brukernavn@inn.no (ikke det samme som e-postadressen.)

Ved eventuelle problemer under pålogging, anbefales å bruke verktøyet Eduroam CAT. Du velger riktig profil tilhørende din institusjon og legger inn riktige opplysninger for pålogging. Du kan bruke gjestenettverket hinn-gjest for å laste ned Eduroam CAT.

Pålogging til hinn-gjest

Gjester ikke tilhørende utdanningsinstitusjoner kan logge inn på nettverket hinn-gjest. Her registreres navn og telefonnummer og man mottar et passord som blir sendt til din mobil. Bruk dette passordet for pålogging til gjestenettet.

Sist endret 26. okt. 2022 13:04