Verktøykasse for engelsk

Her finner du en oversikt over nyttige lenker til engelske ordbøker og andre nettressurser.

Generelle

Spesielt for administrasjon

Andre nettressurser

Stilguide, akademisk skriving, CV, e-post, brev (fra English matters, NTNU)

Publisert 9. juni 2021 13:02