English version of this page

Ansattmobilitet

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Dette gjelder både for vitenskapelige ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger.

Ordningen gjelder EU-landene, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og Storbritannia (til og med mai 2023). 

Søknadsprosessen:

1. oktober for utreise i påfølgende vårsemester

15. oktober tildeling av midler til vårsemester


15. mars for utreise i påfølgende høstsemester

1. april tildeling av midler til høstsemester

Opplæringsopphold

Erasmus+ opplæringsopphold (staff mobility for training) skal støtte både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte. Opplæringsoppholdet kan være på en annen høyere utdanningsinstitusjon eller en annen bedrift eller organisasjon i Erasmus programland. En institusjonsavtale er ikke påkrevd mellom senderinstitusjon og mottakerinstitusjon/-bedrift for at et opplæringsopphold skal kunne gjennomføres.

Et mobilitetsopphold for ansatte som skal på opplæring kan strekke seg fra 2 dager til 2 måneder. I tillegg kan det legges til en reisedag i forkant og i etterkant av utvekslingsoppholdet, dersom den ansatte trenger det for å komme seg til der opplæringen skal foregå.

Opplæringsopphold dekker følgende aktiviteter: jobbskygging/observasjon, workshop/kurs/seminarer, staff training weeks.

Deltakelse på større konferanser, som EAIE eller tilsvarende, godkjennes ikke som et opplæringsopphold. Stipendmidlene skal heller ikke brukes for at ansatte reiser til (nye) partnerinstitusjoner for å opprette/vedlikeholde institusjonssamarbeid.

1: Hvordan går jeg frem for å reise på opplæringsopphold?

Kontakt internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om stipendmidler og hvilke av HINNs Erasmus+ partnerinstitusjoner det kan være aktuelt å reise til. Opplæringsoppholdet kan være på en høyere utdanningsinstitusjon eller annen bedrift/organisasjon hvor det ikke foreligger en institusjonsavtale. Stipendene tildeles fortløpende til stipendmidlene er brukt opp.

Avklar med din nærmeste leder at han/hun godkjenner opplæringsoppholdet. Merk at Erasmus+ ansattmobilitet regnes som en stipendreise (!) og ikke som tjenestereise. Dette innebærer at kosttillegg og utenlandstillegg fra Statens særavtale ikke er gjeldende. Kontakt utdanningsinstitusjonen, bedriften eller organisasjon du ønsker å reise til og forhør deg om når det kunne passe med et besøk. Avtal tidsrom og opplegg for oppholdet.

Fyll ut skjemaet (Erasmus+ Staff Mobility - opplæring) og send det til innen fristen Pawel Maciejewski. Merk at:

 • søknad må godkjennes og signeres av nærmeste leder
 • søknad må godkjennes og signeres av mottakerinstitusjon
 • oppholdet må ha minst 2 dager (eks. reise) max. 2 måneder
 • søknaden må ha et planlagt program for oppholdet (det er ikke et minstekrav til antall timer per dag)
 • inneholde hovedmål og forventet resultat av læringsaktivitetene
 • et program for mobilitetsperioden (disse kravene ivaretas ved at man fyller ut og signerer avtaledokumentet).

Et Erasmus+ opphold innebærer derfor ingen ekstrautgifter for avdelingen, da utgiftene skal dekkes over stipendet man får tildelt. Se oversikt over satser under overskriften "Hva får jeg i støtte?". Eventuelle ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert.

2: Når stipendet er innvilget

Bestill flybilletter, hotell o.l. i god tid før avreise for å få gunstige priser. Sørg for å spare på kvitteringer for utgifter til mat, drikke og transport under oppholdet. Disse legges inn i reiseregningen i DFØ-appen etter oppholdet.

3: Før du reiser hjem

På slutten av oppholdet må mottakerinstitusjonen utstede dokumentasjon som bekrefter start- og sluttdato for oppholdet, samt at de avtalte aktiviteter er gjennomført. Fyll inn skjemaet Confirmation of stay (teaching + training), som utgjør siste del av mobilitetsavtalen, og få en representant fra vertsinstitusjonen til å signerer denne.

4: Etter oppholdet

Under utfylling av reiseregning velger du utenlandsreise og fyller inn utgifter du har hatt til reise, opphold og mat (husk å spare på kvitteringer). Du skal ikke legge inn kostgodtgjørelse eller utenlandstillegg. I kommentarfeltet skriver du: "STIPENDREISE, ERASMUS+ ANSATTUTVEKSLING". Husk at ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert. Etter at mobilitetsoppholdet er avsluttet skal den ansatte fylle ut og levere deltakerrapport fra oppholdet. En lenke til rapportskjemaet sendes til den ansatte på e-post, etter sluttdatoen for oppholdet er passert (rapporten genereres automatisk i Beneficiary Module).

Undervisningsopphold

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på mobilitetsopphold for å gjennomføre undervisning ved en partnerinstitusjon. Et mobilitetsopphold kan strekke seg fra 2 dager til 4 uker. I tillegg kan det legges til en reisedag i forkant og i etterkant av utvekslingsoppholdet dersom den ansatte trenger det for å komme seg til partnerinstitusjonen. Reisedagene kan ikke regnes med for å oppfylle minstekravet til varighet. 

Den ansatte må ha minst 8 timers undervisning per uke (eller i en kortere periode enn en uke). Hvis mobiliteten varer lenger enn en uke, regnes antall timer i den ufullstendige uken proporsjonalt med antall dager. Undervisning kan ha ulike former som f.eks. seminarer, forelesninger og veiledning. Undervisningen krever at læreren er fysisk til stede sammen med studentene.

OBS! Undervisningsopphold for ansatte som involverer bedrifter/organisasjoner må alltid være fra en bedrift/organisasjon til en høyere utdanningsinstitusjon. Bedrifter/organisasjoner i partnerland kan sende ansatte til å undervise ved høyere utdanningsinstitusjoner i programland, men de kan ikke ta imot ansatte fra utdanningsinstitusjoner i programland for opplæring. Den eneste mulige aktiviteten for bedrifter/organisasjoner i partnerland er å sende ansatte for å undervise ved en høyere utdanningsinstitusjon i et programland (Programland er de landene som deltar fullt ut i Erasmus+ programmet. Partnerland er de landene utenfor Europa som EU har godkjent som kvalifisert for samarbeid).

1: Hvordan går jeg frem for å reise på opplæringsopphold?

Kontakt internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om stipendmidler og hvilke av HINNs Erasmus+ partnerinstitusjoner det kan være aktuelt å reise til. Opplæringsoppholdet kan være på en høyere utdanningsinstitusjon eller annen bedrift/organisasjon hvor det ikke foreligger en institusjonsavtale. Stipendene tildeles fortløpende til stipendmidlene er brukt opp.

Avklar med din nærmeste leder at han/hun godkjenner opplæringsoppholdet. Merk at Erasmus+ ansattmobilitet regnes som en stipendreise (!) og ikke som tjenestereise. Dette innebærer at kosttillegg og utenlandstillegg fra Statens særavtale ikke er gjeldende. Kontakt utdanningsinstitusjonen, bedriften eller organisasjon du ønsker å reise til og forhør deg om når det kunne passe med et besøk. Avtal tidsrom og opplegg for oppholdet.

Fyll ut skjemaet (Erasmus+ Staff Mobility - opplæring) og send det innen fristen til Pawel Maciejewski. Merk at:

 • søknad må godkjennes og signeres av nærmeste leder
 • søknad må godkjennes og signeres av mottakerinstitusjon
 • oppholdet må ha minst 2 dager (eks. reise) max. 2 måneder
 • søknaden må ha et planlagt program for oppholdet (det er ikke et minstekrav til antall timer per dag)
 • inneholde hovedmål og forventet resultat av læringsaktivitetene
 • et program for mobilitetsperioden (disse kravene ivaretas ved at man fyller ut og signerer avtaledokumentet).

Et Erasmus+ opphold innebærer derfor ingen ekstrautgifter for avdelingen, da utgiftene skal dekkes over stipendet man får tildelt. Se oversikt over satser under overskriften "Hva får jeg i støtte?". Eventuelle ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert.

2: Når stipendet er innvilget

Bestill flybilletter, hotell o.l. i god tid før avreise for å få gunstige priser. Sørg for å spare på kvitteringer for utgifter til mat, drikke og transport under oppholdet. Disse legges inn i reiseregningen i DFØ-appen etter oppholdet.

3: Før du reiser hjem

På slutten av oppholdet må mottakerinstitusjonen utstede dokumentasjon som bekrefter start- og sluttdato for oppholdet, samt at de avtalte aktiviteter er gjennomført. Fyll inn skjemaet Confirmation of stay (teaching + training), som utgjør siste del av mobilitetsavtalen, og få en representant fra vertsinstitusjonen til å signerer denne.

4: Etter oppholdet

Under utfylling av reiseregning velger du utenlandsreise og fyller inn utgifter du har hatt til reise, opphold og mat (husk å spare på kvitteringer). Du skal ikke legge inn kostgodtgjørelse eller utenlandstillegg. I kommentarfeltet skriver du: "STIPENDREISE, ERASMUS+ ANSATTUTVEKSLING". Husk at ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert. Etter at mobilitetsoppholdet er avsluttet skal den ansatte fylle ut og levere deltakerrapport fra oppholdet. En lenke til rapportskjemaet sendes til den ansatte på e-post, etter sluttdatoen for oppholdet er passert (rapporten genereres automatisk i Beneficiary Module).

Hva får jeg i støtte (2022/2023)?

Stipendsatser:

Vertsland Sats per dag
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige og Storbritannia € 112
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike € 99
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia,
Tsjekkia og Ungarn 
€ 87

Fra den 15. dagen av oppholdet gis 70 % av satsen

Reisesatser:

Reiseavstand Sats per deltaker
Mellom 10 og 99 km € 20
Mellom 100 og 499 km € 180
Mellom 500 og 1999 km € 275

Mellom 2000 og 2999 km

€ 360
Mellom 3000 og 3999 km € 530
Mellom 4000 og 7999 km € 820
8000 km eller lenger

€ 1500

Benytt avstandskalkulator for å finne ut hvor langt du skal reise.