Privatist

Adgang til å gå opp til eksamen som privatist reguleres i  forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 6-10.

Adgang til eksamen kan nektes etter lovens § 3-10 dersom privatisten ikke har fulgt obligatorisk undervisning, gjennomført obligatorisk praksis eller fullført obligatoriske arbeidskrav. Tidligere studenter som oppfyller de fastsatte arbeidskrav, krav om bestemte eksamener eller krav om obligatorisk oppmøte og praksis, har rett til å gå opp til eksamen som privatist forutsatt at denne eksamen fortsatt tilbys. Enkelte emner er unntatt privatistordningen.

Eksamensavgift for privatister : 3000 kroner

Satsen gjelder per eksamen. I tillegg må alle privatister betale semesteravgift før eksamen avlegges.

Disse avgiftene refunderes ikke, jfr. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 6-10 (7).

 

Søknadsfrist er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Det utstedes ikke nytt vitnemål ved forbedring av karakter iht studieforskriften § 9-1 (5): Det utstedes kun ett vitnemål til en student for hvert studieprogram som gir grunnlag for vitnemål. Dersom en student etter fullført studieprogram avlegger ny eksamen i et emne som kan påvirke karakteren på det opprinnelige vitnemålet, dokumenteres dette med karakterutskrift.

Skjema for søknad om privatisteksamen - bokmål - nynorsk

Retningslinjer for privatisteksamen

Publisert 8. juni 2021 21:15 - Sist endret 1. sep. 2021 10:48