Oppmelding og avmelding

Oppmelding til eksamen reguleres av  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet §§ 6-5 og 6-6

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen skjer automatisk i Studentweb når du kontrollerer og eventuelt oppdaterer utdanningsplanen din i forbindelse med semesterregistreringen.

Hvis du skal ta kontinuasjonseksamen, ta ordinær eksamen på nytt eller ta eksamen i emner utenfor utdanningsplanen, må du melde deg opp til vurdering i Studentweb. Ønsker du tilgang til Canvas må du også melde deg til undervisning i emnet i Studentweb. For oppmelding til innlevering av bachelor- og masteroppgaver etter stryk eller gyldig fravær må du ta kontakt med ditt fakultet.

For å få avlegge eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav og forkunnskapskrav være godkjent og bestått. Semesteravgift for inneværende semester må være betalt før du kan avlegge eksamen.

Oppmeldingsfrist ordinær eksamen

Frist for å melde seg opp til ordinær eksamen:  1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret.

Unntak

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - AMEK

 • Studiested Hamar: 1 måned før eksamensstart.
 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart for eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret.

Den norske filmskolen - DNF

 • 1 måned før eksamensstart for eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret.

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - HHS

 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart for eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap - HSV

 • Studiested Elverum: 1 måned før eksamensstart. Her er det egne rutiner for oppmelding etter 1. oktober og 1. mars.
 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart for eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - LUP

 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart for eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret.

Oppmeldingsfrist kontinuasjonseksamen

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - AMEK

 • Studiested Hamar: 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart.

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi - ALB

 • Studiested Blæstad og Evenstad: 1 måned før eksamensstart.
 • Studiested Hamar: 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - HHS

 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart.
 • Studiested Rena:
 1. for emner uten forkunnskapskrav: 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret
 2. for emner med forkunnskapskrav: 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret

Fakultet for helse- og sosialvitenskap - HSV

 • 1 måned før eksamensstart.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - LUP

 • Studiested Hamar:
 1. for studenter på ordinære studier: 15. august for høstsemesteret og er 15. januar for vårsemesteret
 2. for studenter på etter- og videreutdanningsemner: 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret
 • Studiested Lillehammer: 1 måned før eksamensstart.

Avmelding fra eksamen

Avmelding gjøres i Studentweb.

Avmeldingsfrist

Frist for avmelding er 14 dager før eksamensdato.

Eksamensdatoer

Oversikt over eksamensdatoer, rom og individuelt tidspunkt for muntlig eksamen finner du som hovedregel i Studentweb.

Dette gjelder kun for emner du er vurderingsmeldt til. 

Antall eksamensforsøk

Du har mulighet til å melde deg opp til eksamen i et emne maksimum tre ganger. Høgskolen kan ved spesielle anledninger gi dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk. Det må søkes spesielt om dette og slik søknad rettes til høgskolens postmottak. For praksis og større studentoppgaver som bachelor- og masteroppgaver gjelder egne regler.

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du unnlater å melde deg av innen avmeldingsfrist, dersom du ikke møter til eksamen og heller ikke leverer gyldig legeattest innen 3 virkedager. Det samme gjelder dersom du trekker deg under eksamensavviklingen eller leverer blank besvarelse.

Retningslinjer for behandling av søknad om fjerde eksamensforsøk

Hvilken karakter gjelder?

Dersom du avlegger eksamen på nytt vil den beste karakteren gjelde.