Kontinuasjonseksamen

Det kan arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som har fremstilt seg for ordinær eksamen og ikke bestått, eller som har gyldig fravær ved ordinær eksamen.

Studenter uten gyldig fravær ved ordinær eksamen eller som ønsker å forbedre et bestått resultat har normalt ikke anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Du må selv huske å melde deg opp til kontinuasjonseksamen i Studentweb.

Rektor har fastsatt egne Retningslinjer for tilgang til kontinuasjonseksamen.

Antall eksamensforsøk

Du har mulighet til å melde deg opp til eksamen i et emne maksimum tre ganger.

Høgskolen kan gi dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk. Det må søkes spesielt om dette. For praksis gjelder egne regler.

Retningslinjer for behandling av søknad om fjerde eksamensforsøk

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du:

  • unnlater å melde deg av innen avmeldingsfrist
  • ikke møter til eksamen og heller ikke leverer gyldig legeattest innen 3 virkedager
  • trekker deg under eksamensavviklingen eller leverer blank besvarelse

Hvilken karakter gjelder

Dersom du avlegger eksamen på nytt vil den beste karakteren gjelde.

Publisert 8. juni 2021 20:59 - Sist endret 12. aug. 2021 15:53