English version of this page

Godskriving av utdanning

Har du høyere utdanning fra før, kan du søke om å få godskrevet hele eller deler av denne utdanningen i ditt studium ved Høgskolen i Innlandet.

Hva kan bli godskrevet

Har du tatt emner med tilsvarende innhold som emner ved HINN, kan du få disse godskrevet i graden du tar hos oss. For å få godskrevet utdanningen må den være bestått og det må være dokumentert at de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning er oppfylt. Utdanning fra utenlandske institusjoner, fagskoler eller realkompetanse kan gi grunnlag for fritak for eksamen.

For å få tildelt grad eller utstedt vitnemål fra Høgskolen i Innlandet må minst 60 studiepoeng være avlagt hos oss.

Slik søker du

Krav til dokumentasjon

Legg ved emnebeskrivelser med pensumlister.

Høgskolen i Innlandet kan innhente opplysninger om resultater fra de fleste norske utdanningsinstitusjoner elektronisk, med unntak av Handelshøyskolen BI. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved kopi av karakterutskrift og vitnemål, med mindre du har utdanning fra Handelshøyskolen BI.

Dersom du har utdanning fra utenlandsk institusjon som søkes godskrevet, må du legge ved attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter for emnene du søker godskriving for. Det skal også legges ved en karakterutskrift med engelske emnenavn (for bruk i Diploma Supplement).

Retningslinjer for godskriving

Retningslinjer for godskriving og fritak av tidligere utdanning 

Publisert 8. juni 2021 21:53 - Sist endret 21. feb. 2022 14:54