Norwegian version of this page
Bjørg Herberg Gloppen

Bjørg Herberg Gloppen

Associate Professor

Email
bjorg.gloppen@inn.no
Phone number
+47 62 51 76 91
Mobile number
+47 900 80 133

Faculty of education
NULL
Campus Hamar, Room 2K024

Short description

Bjørg Herberg Gloppen er førstelektor i pedagogikk (em). Hun er cand.polit (UiO) med hovedfag i pedagogikk med vekt på skoleledelse og kompetanseutvikling. Hennes ekspertomåder er bl.a. knyttet til undervisning, veiledning og vurdering. Hennes forskning er rettet mot grunnskolelærerutdanningens praksisfelt (Kvalitetsutvikling i samspillet mellom høgskolen og praksisfeltet i grunnskolelærerutdanningen), lærerrollen (Er det rom for den profesjonelle lærer i dagens skole) og knyttet opp mot evaluering (Selvevaluering i folkehøgskolen) og vurdering (Feedback, medvirkning og motivasjon). Hun har deltatt i veiledning av nyutdannede lærere som tiltak for økt kvalitet i grunnutdanningen (Mentorutdanning og kritisk refleksjon). Hun deltar nå i en faggruppe med utvikling av bruk av podkast som læremiddel i undervisningen.

 Kvalitet i høyere utdanning fram til dd. Leder: professor Kristin Helstad https://www.inn.no/forskning/forskningsomraader/oppvekst-og-utdanning/kvalitet-i-hoeyere-utdanning

Addresses

Postal Address

Inland Norway University of Applied Sciences
Postboks 400
2418 Elverum
Norway