Kvalitet i høyere utdanning

Kvalitet i høyere utdanning er en forskergruppe som springer ut av interessen for å studere kvalitet i høgere utdanning sitt virke i forhold til ansatte, studenter, kunnskapsområder og samfunn.

Sektoren høyere utdanning har vært gjenstand for store endringer de siste 20 årene, og forskergruppen følger både politikkendringene og de ulike reformtiltak fra myndighetene og sektorens responser i et perspektiv av innovasjon.

Endringer i kunnskapsproduksjon og kunnskapspolitikk utgjør en viktig del, samtidig som undervisning og læring i høgere utdanning stimuleres til dyptgripende endringer, særlig gjennom teknologi. De filosofiske dimensjonene av høyere utdannings danningsoppdrag og meningsskaping for studenter er et annet viktig studiefelt.

Til sist er det samspillet høyere utdanning og samfunn, lokalt, regionalt og nasjonalt – og etter Bologna – også internasjonalt som er tema for forskergruppens arbeid. Sektorens oppgaver i forhold til forskning, undervisning og læring, danning og samfunn er samlet sett gruppens hovedfokus.